TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Hisarcıklıoğlu, ticaret savaşlarındaki tehdide dikkat çekti


27.07.2018 / AnkaraMilletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi 64. Genel Kurul Toplantısı, TOBB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz aylarda bir dizi tarife ve karşı tarifelerin yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, “Ticaret savaşları bizim için müthiş bir tehdit. Avrupa ve Asya'dan gelen son veriler, yeni ihracat siparişlerinde düşüşe işaret ediyor. Özellikle ABD’nin yeni dönem ticaret politikası anlayışı, küresel ticaret şartlarını giderek daha zorlu hale geliyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında artan gerginlik, 70 yıldır devam eden küresel kurallı ticaret düzenini tartışma konusu haline getirdi” diye konuştu. TOBB Başkanı, ABD’nin 700 milyar dolar tutarında ticaret açığının yaklaşık yarısının, Çin ile ticaretinden kaynaklandığını ifade ederken, bu açığın 100 milyar dolar seviyesinde oluşmasının, ABD tarafından kabul edilebilir bir seviye olarak görüldüğünü söyledi.​

Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) dünyada ticaretin ve yatırımların artması için çalışan en büyük iş örgütü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “1. Dünya Savaşı’nın, uluslararası ticarete verdiği zararı hafifletmek için, bir grup girişimci tarafından, “barışın tüccarları” sloganıyla kurulmuştur. ICC, zamanla, farklı ülkelerden özel sektör temsilcilerini bir çatı altında toplamış ve dünyada ticaretin artırılması ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için referans kurum haline gelmiştir. Bugün ICC'nin küresel ağı, 100'den fazla ülkede 6 milyonun üzerindeki müteşebbis, ticaret odaları ve meslek birliklerini kapsıyor. Ülkemizde, TOBB çatısı altında faaliyet gösteren ICC Türkiye Milli Komitesi, Türk iş âleminin, uluslararası arenadaki gözü ve kulağıdır” dedi.

 

-ICC’nin faaliyetleri

 

Geçtiğimiz dönemde, iş dünyamıza yönelik, pek çok etkinliği hayata geçirdiklerini bildiren Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “İstanbul’da “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması ve Standardizasyonu” konulu bir uluslararası konferans düzenledik. Konferansa, ilgili Bakanlık yetkilileri, uluslararası kurum ve kuruluşlardan gümrük uzmanları ve iş dünyasından yaklaşık 300 temsilci katıldı. Öte yandan ticari taraflar arasında ihtilafların çözümü amacını taşıyan ICC Tahkimini ülkemizde tanıttık. Uluslararası ticarette referans olarak kullanılan ICC yayınlarını ve Türkçe tercümelerini, iş dünyamıza sunduk.

 

Yine bu kapsamda, ICC Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı tarafından TOBB işbirliğinde İstanbul’da “ICC Türkiye Tahkim Günü” düzenledik. Yargıtay ve Adalet Bakanlığı’nın yanı sıra, alanında uzman hakemler, kamu ve özel sektörden hukuk müşavirleri, hâkimler, avukatlar ve akademisyenlerden oluşan yaklaşık 350 kişi burada bir araya geldi. Gelenekselleşen uluslararası “ICC Türkiye Tahkim Günü”nün ikincisini de 15 Şubat 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştireceğiz.”

 

-Küresel ticarette durum

 

2017’de küresel mal ticaretinin yüzde 4,7 oranında artarak, 2011 yılından bu yana en yüksek büyüme oranına ulaştığını hatırlatan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ne var ki, bu sürecin yeni tehditler altında bulunduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, küresel ticaret üzerindeki anlaşmazlıklar, artan korumacı tedbirler ile yükselen faiz oranları ve petrol fiyatlarının bunların başlıcaları olduğunu dile getirdi.

 

ABD'deki güçlü istihdam ve ılımlı seyreden enflasyon göz önüne alındığında, FED’in önümüzdeki iki yıl boyunca faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesinin beklendiğinden söz eden Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Bu da hem doların değer kazanmasına, hem faizlerin artmasına, hem de küresel likiditenin ABD’ye dönmesine yol açıyor. Yatırımcılar bu yılın sadece Mayıs ve Haziran aylarında gelişmekte olan piyasalardan 14 milyar dolar geri çekti.

 

 

Ayrıca ABD, Çin’in 2001 yılında DTÖ’ye üye olurken, küresel kurallara uyarak diğer üye ülkelere pazar açma sağlayacağı sözünü yerine getirmediğini, Çin pazarında kısıtlayıcı önlemler almaya devam ettiğini ileri sürüyor. Çin ve ABD arasında süre giden salvolar, mevcut kurallı küresel ticaret düzenini sona erdirmese bile ciddi zarar verebilecektir. Özellikle de DTÖ’nün gücü ve etkinliğinin zayıflaması riskiyle karşı karşıyayız. Ülkemiz de, küresel ticaret sisteminin önemli bir parçası.

 

Küresel ihracat içinde % 1,2’lik payla 22. sıradayız. Küresel ithalatta ise % 1,6 payla ve 15.yiz. Dolayısıyla, kurallı küresel ticareti destekleyen, DTÖ ve ICC gibi kurumların güçlü ve etkin olması, bizim yararımızadır. Gelecek yıl ICC’nin,100. yılını kutlayacağız. ICC’nin hem dünyada hem de ülkemizde üstlendiği büyük sorumlulukları ve iş dünyası için verdiği hizmetleri, yerine getirdiği görevleri, en iyi şekilde tanıtmayı ve anlatmayı planlıyoruz.

 

Küreselleşmeyle beraber, sınır ötesi ticaretin devamlı büyüdüğü günümüzde, uluslararası ticaret alanında yol gösterici olan ICC’nin önemi her geçen gün artmaktadır. ICC aynı zamanda, uluslararası alanda yapılan çalışmaların, özel sektörü etkileyen kararların ve prensiplerin, ülke hükümetlerine götürülmesi gibi, çok önemli fonksiyonlar da üstlenmiştir. Dünya Ticaret Örgütü ve Birleşmiş Milletlerin hazırlamış olduğu raporlarda, ICC görüşleri önemli rol oynamıştır.

 

Aralık 2016’da, Birleşmiş Milletler Gözlemci statüsü elde eden ICC, küresel iş dünyasının sesini, Birleşmiş Milletler Genel Konseyi’nde daha çok duyurmaya başlamıştır. Sürdürülebilir ekonomik büyüme, istihdam, ekonomik işbirliği, korumacılıkla mücadele ve küresel mülteci krizi, Birleşmiş Milletler nezdinde ICC’nin öncelikli işbirliği alanlarıdır. Dolayısıyla, Odalarımızın mültecilere yönelik olarak yürüttüğü projeler, ICC aracılığıyla Birleşmiş Milletlere iletilme fırsatına sahiptir.”

 

-Tahkim Divanı

 

 ICC’nin iş dünyasına sunduğu en önemli hizmetlerden birinin de, uyuşmazlıkların çözümü alanında yürüttüğü çalışmalar olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ICC Milletlerarası Tahkim Divanı’nın, dünyanın önde gelen tahkim merkezlerinden birisi olduğunun altını çizdi. 2017’de, ICC Tahkim Divanı’na 810 yeni başvuru yapıldığını, söz konusu davaların 49’unun Türk taraflı olduğunu duyuran Hisarcıklıoğlu, “Davalara 17 Türk Hakem atanmıştır. Tahkim davaları, olağan mahkeme sürecinden çok daha hızlı şekilde sonuçlanmaktadır. Böylelikle, iş insanları zamandan kazanmakta, itilafların çözümü noktasında etkili ve yetkin karar alıcılar sayesinde geleceğe daha güvenle bakmaktadırlar” dedi.

 

ICC’nin tahkim konusundaki gelişmelerini, iş dünyamızın hizmetine kesintisiz olarak sunmak amacıyla, 2006 yılından itibaren dört dönem Komite’nin Milletlerarası Tahkim Divanı Üyeliğini yürütmüş olan, Prof. Dr. Ziya Akıncı’ya teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, bundan sonraki dönemde, ICC Milletlerarası Tahkim Divanı’nda Türkiye’yi Prof. Dr. Ercüment Erdem’in temsil edeceğini söyledi.

 

 

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA