TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Uluslararası Müteahhitlik Meclisi çalışmalarının odağına, konut sektörünü aldı


26.05.2022 / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Uluslararası Müteahhitlik Hizmetleri Meclisinin seçimden sonraki ilk toplantısı; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken’in başkanlığında “Konut Sektörünün Durumu, Geleceğe Yönelik Beklentiler, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Konulu Bir Çalıştay Planlanması, “Yurtiçi Müteahhitlik Sektörü Durum Değerlendirmesi” ile “Rusya-Ukrayna Savaşının Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerine Etkilerinin ve Potansiyel Risklerin Değerlendirilmesi” gündemleri ile gerçekleştirildi. ​
Hakan Ülken yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye Uluslararası Müteahhitlik Hizmetleri Meclisi’nin yapacağı çalışmalarla ülkemizin inşaat sektörü ve müteahhitlik alanında uluslararası arenada markalaşması, müteahhitlik hizmet ihracatı noktasında payının artması için önemli role sahip güçlü bir aktör olduğunu belirtti. 

Hazine ve Maliye Bakanı, Kamu İhale Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı ile yaşanan süreci anlatan Hakan Ülken: “Gerek Birliğimiz gerekse Sayın Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu konunun bizzat takipçisi olmuş, Kararnamelere ilişkin görüş ve önerileriniz anında ilgili kamu kurumlarına en üst düzeyde iletilmiştir” dedi.

Meclis Başkanı Erdal Eren yaptığı konuşmada, “Konut Sektörünün Durumu, Geleceğe Yönelik Beklentiler, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu bir çalıştay planlaması yapılmasının önemi ve gerekliliği üzerinde durdu. Konut sektörünü en iyi bilen firma ve STK’ların Meclis ve TOBB çatısı altında toplandığını, dolayısıyla konut sorununa kamu ile çözüm aranması nokrasında böyle bir çalıştayın referans olacağına inandığını ifade etti. 


Eren, 13 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe giren Son Fiyat Farkı Kararnamesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Katsayıların düşük olduğunu, ancak kamu projelerinde akaryakıt endeksindeki değişimle sorunun çözüşebileceğine inandığını; tasfiye hakkının yapılan ısrarlı talepler sonrası verildiğini, ancak bunun gerçekleşme oranının 15.4.2022 itibarıyla %15’in altında olan işlerde uygulanacak olmasının sektörü memnun etmediğini belirtti.


Meclis Başkan Yardımcısı Nazmi Durbakayım yaptığı konuşmada, konut üreticilerinin pek çok sorunu aşarak konut üretmek zorunda kaldığını; arsa bulma proje geliştirme sıkıntıları yanında satın alma, hasılat paylaşımı, kat karşılığı usulleri, projenin hayata geçirilmesi, artan maliyetler ve artan konut fiyatları ile mücadele etmek zorunda kalındığını, arsa /proje ile ilgili tüm hukuki süreçleri yürütüldüğünü belirterek bu konuların da gündeme alınması gerektiğinin altını çizdi. 

-Çalıştay ana konuları Meclis Üyeleri tarafından belirlendi

Çalıştay ana konuları; “Arsa maliyetlerinin düşürülmesi ve TOKİ’nin rolü”, “İnşaat Girdi Maliyetlerinin Konut Sektörüne Etkisi”, “Ağırlıklı Olarak Orta Gelir Gurubuna Yönelik Olmak Üzere, Alternatif Konut Finansmanı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi”, “Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması”, “Asıl İşveren/Taşeron Arasındaki Müteselsil Sorumluluk İle İlgili Yaşanan Sorunlar” olarak belirlendi. Bahse konu başlıkları içerecek bir çalışmanın yapılmasının beklenilen faydanın sağlanmasında anahtar rol oynayacağı ifade edildi. 

Meclis; ana hareket noktaları belirlenen çalıştayın hazırlıklarının yürütülmesi için, Mecliste bulunan STK’lardan oluşan bir alt çalışma gurubu kurulması ile Başkan Yardımcısı Nazmi Durbakayım başkanlığında yapılan çalışmaların Eylül ayına kadar nihayetlendirilmesi, inşaat sektörü ile ilgili tüm Bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının davet edilmesini karara bağladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimizin nasıl etkilendiği Meclis tarafından tartışıldı. Ukrayna’nın yeniden imarı noktasında Türk müteahhitlik firmalarının nasıl etkileneceği, üstleneceği rol ile sektörün yaşayacağı potansiyel riskler masaya yatırıldı. Rusya’da devam eden projelerde aksama yaşanmaması için çözüm yolları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA