TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Enerji Meclisi toplandı


06.07.2021 / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Enerji Meclisi toplantısı, Meclis Başkanı Zeki Konukoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Meclisin çalışma planı oluşturulurken sektöre ilişkin güncel durum değerlendirilmesi yapıldı. ​
Meclis, sektörel sorunları geniş bir perspektiften ele almak ve proaktif yaklaşım sergileyebilmek için piyasa yapılanmasına uygun olarak Üretim-Yatırım, Ticaret ve Dağıtım alt komitelerini kurdu. 

Üretim-Yatırım Alt Komisyonun Başkanlığına Elektrik Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Aşık, Ticaret Komitesi Başkanlığına Enerji Ticareti Derneği Başkanı Burak Kuyan ve Dağıtım Alt Komitesinin Başkanlığına Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Mustafa Özge Özden seçildi. Zeki Konukoğlu’nun, komisyondan beklentileri ve çalışma sistemine ilişkin beklentileri aktardığı toplantıda, çalışma gruplarının öncelikli konuları değerlendirildi. 

Türkiye Enerji Meclisi Danışmanı Kemal Uslu, 2021 yılı Ocak-Haziran Elektrik Piyasasında Gerçekleşmelere ilişkin bir sunum yaptı. Uslu sunumunda; kurulu güç ve üretimin kaynak bazında değerlendirmesi, su gelirlerinin ve buna bağlı olarak hidrolik santral üretimlerinin azalmasının spot piyasa fiyatlarına olan etkisi, doğalgaz spot piyasa fiyatlarının ve BOTAŞ’ın elektrik üretim santrallerine satış tarifesine ilişkin değerlendirme yaptı. Türkiye geneli elektrik tüketiminin %51,7’sinin görevli perakende şirketlerin K1 portföyünden karşılandığı, kalan kısmın %24,2’sinin görevli perakende şirketlerin K2 portföyünde, %21,4’ünün toptan satış şirketleri portföyünde, %3,1’inin ise üretim şirketleri tarafından ikili anlaşmalarla karşılandığını belirten Kemal Uslu,  yılın ilk yarısında elektrik talebinin %10 civarında arttığını ve  Piyasa Takas Fiyatının ilk altı ayda aritmetik ortalamasının 328,3 TL/MWh olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.  

EPİAŞ Strateji Geliştirme Direktörü Avni Çebi, YEK-G Türkiye’nin Yeşil Sertifikası ve Avrupa Yeşil Mutabakatını konulu sunumunda; karbon salınımını offsetleyecek olan YEK-G sisteminin; amacı, sistem süreçleri, organize YEK-G piyasası hakkında bilgi vermiştir. Avrupa’nın, karbonsuzlaştırma politikaları kapsamında yenilenebilir enerji güç kapasitesini artırmaya çalıştığını ve enerji sertifikalarının ticaretinin yapılmasının söz konusu olduğunu ifade etti. Avrupa Birliğinde “kaynağın orijinini bildirme sistemi” olan YEK-G Sistemi ile üretici ve tüketicinin yenilenebilir enerji kaynağından ürettiğini belgeleme imkânı bulunduğunu belirtti. 

Meclis üyeleri, 1 Haziran 2021 tarihli Doğal Gaz Fiyat Artışının Kojenerasyon tesislerine etkileri ve Hibrid tesislerinin ormanlık alanlara da yapılabilmesi hususlarında da bilgi aldı. 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA