TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Doğal Gaz Meclisi Toplantısı yapıldı


28.06.2021 / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Doğal Gaz Meclisi toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız’ın katılımıyla Türkiye Doğal Gaz Meclisi Başkanı İbrahim Akbal başkanlığında gerçekleştirildi.​

Selçuk Öztürk, katılımından dolayı Ziya Altunyaldız’a teşekkürlerini sundu. Ziya Altunyaldız, küresel ve ulusal politikaları şekillendiren enerjinin ülke kalkınmasında ve büyüme endeksi açısından önemine değindiği konuşmasında, yenilenebilir enerji kaynakları ve karbonsuzlaştırmanın ön plana çıktığı günümüzde fosil yakıtlar içinde temiz enerji kaynağı olarak gösterilen doğal gazın kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Ülkemizde gerçekleştirilen keşif çalışmalarına değinen Altunyaldız, Meclisin, sektörün paydaşlarını bir araya getiren yapısıyla sürdürülebilir, etkin ve kapsayıcı politikalar geliştirdiğini ifade etti. 


İbrahim Akbal, sektörün, serbestleşme ve piyasa payının yükseltilmesi hususunda çalışmaya devam ettiğini ve piyasa uygulamalarının da bu çabayı desteklemesini arzu ettiklerini belirtti. 135 bcm’lik yeni doğal gaz keşfi ile 540 bcm ile önemsenecek bir rezerv hacminin yakalandığını belirten Akbal, sektörün, liberal ve rekabetçi bir doğal gaz piyasasının oluşturulması ve bu yöndeki takvimin ekonomik reform paketinde de belirtildiği gibi, yılsonuna kadar tamamlanmasını beklediğini ifade etti. 

Türkiye Doğal Gaz Meclisi Başkan Yardımcısı Yaşar Arslan, 2021 yılının ilk çeyreğinde doğal gaz ithalatının bir önceki yıla göre %18 artığını ve 18 milyar m3 olarak gerçekleştiğini belirtti. Arslan, LNG ve boru gazı fiyatındaki farklılaşmaya bağlı olarak LNG ithalatının %29 oranında azaldığını, buna karşın Boru gazı ithalatının %55 oranında arttığını ifade etti. 2021 yılının ilk üç ayında doğal gaz tüketiminin konutlarda %4, sanayide %15, elektrik üretiminde ise %55 artış gösterdiğini belirten Yaşar Arslan, 300 ilçenin üzerinde bir alana 5 yıl içinde doğal gaz götürülmesiyle ilgili yoğun bir çalışma olduğu bilgisini verdi. 

BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürü Murat Önde 2021 yılının doğal gaz tüketiminde rekor kıran bir yıl olduğunu, yılın ilk beş ayındaki sisteme giren doğal gaz miktarının 2020 yılına kıyasla toplamda yaklaşık %21 oranında arttığını, 2021 yılında pik tüketimin ve ortalama tüketimin son üç yılın üzerinde gerçekleştiğini, 19 Ocak 2021 tarihinde 280 milyon m3 günlük doğal gaz tüketiminin tüm zamanların rekoru olduğunu ifade etti. Boru hattı kapasitelerinin artırılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Önde, Demirciler-Adapazarı-Düzce doğal gaz boru hattının tamamlanarak işletmeye alındığı, Afyon-Seçköy hattının geçici kabul aşamasında olduğu, Bingöl-Bismil hattının çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve devam eden diğer hat çalışmaları hakkında bilgi verdi. Önde ayrıca, BOTAŞ’ın; boru hatlarının akıllı pigler ile muayene süreçleri, kompresör istasyonları bakım çalışmaları, deniz boru hatları faaliyetleri ve  gaz kromatograf ihtiyacını ortadan kaldıracak proje hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vadeli Gaz Piyasası ve ülkemizin Ticaret Merkezi olması hususunda kapsamlı bir sunum yapan EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, öncelikli olarak ülkemiz doğal gaz ihtiyacı, ülkemizdeki doğal gaz keşfi, iklim koşullarının doğal gaz kullanımı ve enerji sektörüne olan olası etkileri, ülkemizdeki doğal gaz fiyatlarının dünya ve AB fiyatlarına olan tepkisi ve konumunu değerlendirdi. EPİAŞ tarafından yürütülen EPİAŞ Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası ve 1 Ekim 2021 tarihinde açılacak olan Vadeli Gaz Piyasası hakkında bilgi veren Türkoğlu, tüm bu gelişmelerin ülkemizin doğal gaz bölgesel merkezi olması için önemli adımlar olduğunu belirtti ve sektörün piyasa oluşumuna desteğini talep etti. Ahmet Türkoğlu ayrıca, 30 Haziran 2021 tarihinde sanal olarak hizmete sunulacak olan Vadeli Gaz Piyasasının öngörülebilirliğin artması, risk yönetiminin yapılabilmesi,  merkezi karşı taraf hizmeti verilmesi, gösterge fiyatının oluşumu, uzun dönemli portföy yönetimi ve fiziksel teslimat açısından önem arz ettiğini ifade etti.  

Türkiye Doğal Gaz Meclisi Danışmanı Erdinç Özen, “Karbonsuzlaştırma-Nereye Kadar?” isimli sunumunda,   AB’nin karbondan arınma süreci, Avrupa Yeşil Mutabakatı Strateji Belgesi ile düzenlenecek alanlar ve AB’nin ticari olarak ulaşmak istediği hedefler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Strateji belgesinin net tarihler içeren bir yol haritası ortaya koyduğunu belirten Özen, Strateji belgesi kapsamında, 1 trilyon Avro hacmindeki bütçenin %30’luk kısmının 5 yıllık dönemde iklim hedefleri doğrultusunda büyük ölçekli projeler için kullanılacağı bilgisini verdi. AB’nin karbonsuzlaşma hedefleri çerçevesinde çevre dostu yakıt olarak önem kazanan hidrojene yönelik yapılan yatırımlar ve hidrojenin geleceğine değinen Erdinç Özen,   Mutabakat kapsamındaki soru işaretlerini değerlendirdi.  

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA