TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Zeki Kıvanç “Enerjisa İşimin Enerjisi” webinar programına katıldı


03.03.2021 / AnkaraTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, moderatörlüğünü Prof. Dr. Emre Alkin’in gerçekleştirdiği, enerji verimliliği mevzuatı, güneş enerjisi teknolojileri ve uygulamaları, enerji verimliliği sistemleri, yeşil enerji sertifikasyonu ve proje finansmanı konularında sunumların gerçekleştirildiği, “Enerjisa İşimin Enerjisi” Webinar programına katılım sağladı. ​

Açış konuşmasında, Türkiye’nin enerji ihtiyacının üçte ikisinden fazlasını ithalat yoluyla karşıladığını ifade eden Kıvanç,  enerji sektörünün en öncelikli hedefinin, sürdürülebilirlik, yani arz güvenliği olduğunu ve bu hedefin gerçekleştirilmesinin yegâne yolunun da yerli enerji kaynaklarını verimli kullanmaktan geçtiğini belirtti.

 

Zeki Kıvanç, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Mutabakatın getirdiği yükümlülüklere dikkat çektiği konuşmasında, yeşil dönüşümün kaçınılmaz olduğunu, TOBB’un konuyu yakından takip ettiğini ve ihtiyaç duyulan çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi.

 

Mevcut binaların yalıtımının sağlanması ve yeni binaların “C” olan asgari enerji performans sınıfının B veya A sınıfına yükseltilebilmesi için yatırımların özendirilmesi, bina sahiplerine bir takım destekler sağlanmasına değinen Zeki Kıvanç TOBB’un Enerjisa ile Türkiye Enerji Meclisinde birlikte çalıştığı ve sosyal sorumluluk projelerine birlikte imza attığını belirtti.

 

Zeki Kıvanç, enerji verimliliğinin firmalar için vazgeçilmez bir unsur olarak gördüğünü ve bu projelere kaynak ayırmaları gerektiğini ifade etti.

 

  

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA