TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Doğal Gaz Meclisi Yılın son toplantısını gerçekleştirdi


18.12.2020 / TOBB Türkiye Doğal Gaz Meclisi, Meclis Başkanı İbrahim Akbal’ın başkanlığında Meclisten Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk’ün katılımı ile gerçekleştirildi.​
Piyasanın serbestleşmesine duyulan ihtiyaca vurgu yapan İbrahim Akbal, konuşmasında ayrıca sektör açısından önem arz eden iklim değişikliği, karbon ayak izinin azaltılması, karbonsuzlaştırma konusuna ve güncel doğal gaz tüketimi ve elektrik üretimindeki değişime değindi.     

Türkiye Doğal Gaz Meclisi Başkan Yardımcısı Yaşar Arslan, 2020 yılı doğal gaz tüketiminin segment bazında ve iklim değerleri çerçevesinde değerlendirmesini yaptı. Arslan, nüfusun %65’inin doğal gaz kullandığını, 2019’un ilk ayına göre hane halkı tüketiminin %3 oranında yükseldiğini, sanayi tüketiminde bir değişiklik bulunmadığını buna karşı ticarethanelerde Covid-19 kaynaklı düşüş yaşandığını belirtti. Sıcaklık ortalamalarının geçen senenin ilk dokuz ayında benzerlik gösterdiğini ifade eden Yaşar Aslan, LNG girişinin çok yüksek olduğu bir dönem olduğunu ifade etti. 

BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürü, Türkiye Doğal Gaz Meclisi Üyesi Murat Önde; doğal gaz sisteminin sağlıklı ve verimli bir şekilde işleyebilmesi amacıyla BOTAŞ tarafından gerçekleştirilen yatırım, bakım ve onarım çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. 2020 yılı yeni giriş noktaları olan, TürkAkım Kara Kısımı-1 Boru Hattı, Kıyıköy Ana Ölçüm İstasyonu ve TANAP Trakya Ana Ölçüm İstasyonunda güncel duruma ilişkin bilgi veren Önde, şebeke gelişim süreçleri, kompresör istasyon bakım çalışmaları, offshore hatlarının kontrolü ve heyelan olan bölgelerdeki çalışmaların sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirtti. Murat Önde, BOTAŞ’ın komprasör istasyonlarındaki verimlilik ve sera gazı emisyonu azaltım faaliyetleri sonucunda önemli miktarda tasarruf ve kazanım sağlandığını belirtti.  

Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi Araştırmacısı Barış Sanlı, “Türkiye’de Nihai Enerji Fiyatlarının Yapısı ve Kısa Dönemli Görünümünün Dinamikleri” başlıklı sunumunda petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimin doğal gaz fiyatlarına olan etkisini değerlendirdi. Doğal gazın kurdaki değişime duyarlı olduğunu, petrol fiyatları değişikliklerine göre daha hızlı tepki verdiğini aktaran Sanlı, Amerika’nın piyasaya para sürmesi nedeniyle ilerleyen dönemde emtia fiyatlarında artış yaşanacağını bu artışın Türkiye’de Kasım-Şubat aylarında hissedileceğini ifade etti. Barış Sanlı sunumunda ayrıca, mevsimsellik etkisi, kaynak kullanımı ve bunların elektrik ve doğal gaz fiyatları üzerindeki etkisine ilişkin bilgi verdi. 

Hidrojenin geleceğin enerji sistemlerinde belirgin bir rol oynayacağını ifade eden GAZBİR-GAZMER Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Kürşat Marancı, GABİR-GAZMER-ENERYA ortaklığında EPDK ile birlikte yürütülen hidrojen teknolojisi projesi hakkında bilgi verdi. Hidrojen teknoloji yatırım maliyetleri, dünyada doğal gaz sektöründeki hidrojen kullanım stratejisi, hidrojen teknoloji ile sağlanan tasarruf, teknolojinin karbonsuzlaştırmaya olan katkısı ve sağladığı istihdama ilişkin değerlendirmede bulunan Marancı, Türkiye Doğal Gaz Sektörü Hidrojen Projesinde kaydedilen aşama ve ihtiyaçlara değindi. 

Türkiye Doğal Gaz Meclisi Danışmanı Erdinç Özen, doğal gaz piyasasında mevzuata yönelik yaşanan gelişmeler dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi verdi. 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA