Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Arşiv

Sayfa İçeriği
 
21.09.2022 Kategori:Duyurular
Malezya menşeli 1804.00.00.00.00 gtip li kakao yağı (katı ve sıvı) ithalatında dampinge karşı vergi

Malezya menşeli 1804.00.00.00.00 gtip te yer alan kakao yağı (katı ve sıvı) nın ithalatında Tebliğ eki tabloda gösterilen oranlarda firma bazında dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir. ​

15.09.2022 Kategori:Duyurular
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6037) (15.09.2022 t. 31954 s. R.G.)

İthalat Rejim Kararı eki I sayılı listede yer alan 1512.11.91.00.00 Ham Ayçiçeği tohumu yağı ithalatında dipnot gereği 0 olarak uygulanan gümrük vergisi %10 olarak uygulanacak ​

08.09.2022 Kategori:Duyurular
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (8.09.2022 t. 31947 s. R.G.)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/8) de yapılan değişiklikle; 8431.20 tarife alt pozisyonu sınıflandırılan Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabalarının aksam ve parçalarının da ithalatı da gözetim uygulaması kapsamına alındı; Ek 2 sinde yapılan değişiklikle de, Gözetim Belgesi başvurularında forklift üretimine ilişkin kapasite raporunun sunulması halinde 2B-İhracatçı-Üretici Bilgi Formu aranmayacaktır.​

07.09.2022 Kategori:Duyurular
2002.90 tarife pozisyonlarında yer alan Salça İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklendi

2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine, Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) - Diğerleri: (GTP: 2002.90) (Salça) eklenmiştir.​

06.09.2022 Kategori:Duyurular
Destek Yönetim Sistemi (DYS)/ DİR Belgelerinin Kapama İşlemleri

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) belgelerine yönelik başvurular 19 Eylül 2022 tarihinden itibaren sadece Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden alınacaktır. DYS’ye geçişle birlikte mevcut DİR Otomasyon Sistemi’nde yer alan tüm kullanıcı yetkileri iptal edilecek, DYS üzerindeki yetkilendirmeler esas alınacaktır. ​

28.08.2022 Kategori:Duyurular
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (27.08.2022 t. 31936 s. 3.mük R.G.)

8430.41.00.00.00 ve 8430.49.00.00.00 gtipli delme ve sondaj makineleri 2022/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ kapsamından çıkarıldı; bu eşyaların kullanılmış olanlarının ithalinden önce İthalat Genel Müdürlüğü izni gerekecek.​

28.08.2022 Kategori:Duyurular
E-İhracat Destekleri Hakkında Karar

Şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin; e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkındaki karar yayımlanmıştır.​

23.08.2022 Kategori:Duyurular
8541.43.GTİP nda yer alan güneş panelleri için ihtisas gümrüğü uygulaması (Yürürlük; 1/1/2023)

AB Birliği ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan, 8541.43.00.00.00 GTİP nda yer alan güneş panellerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri Ankara, İstanbul Havalimanı, Kayseri, Konya ve Samsun gümrük müdürlüklerinden yapılacağına dair mevzuat yayımlanmıştır.​

19.08.2022 Kategori:Duyurular
İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5973) (18.08.2022 t. 31927 s. R.G.)

Şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlatması, tutundurulması ve markalaşmasının desteklenmesine yönelik giderler ile ihracatımızın sürdürülebilir artışının sağlanması için gerekli diğer faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) ndan karşılanması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.​

03.08.2022 Kategori:Duyurular
Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX) İlişkin Başvuruları Almaya Yetkili Gümrük İdareleri

Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX) İlişkin Başvuruları Almaya Yetkili Gümrük İdarelerine ilişkin aşağıdaki sitede bir duyuru yapılmıştır.​

 
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>>
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA