Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Arşiv

Sayfa İçeriği
 
26.01.2023 Kategori:Duyurular
Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5) (26.01.2023 t. 32085 s. R.G.)

Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Merkez Bankasına satılması ile Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi halinde firmalara sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar hk. Tebliğ yayımlandı​

10.01.2023 Kategori:Duyurular
Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki ithalatta gümrük vergisi muafiyeti uygulanan eşya için İGV uygulanmayacak

3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yatırım Teşvik ile ilgili 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle; yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalatta gümrük vergisi muafiyeti uygulanan eşya için ilave gümrük vergisi uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu değişiklik, 1 Ocak 2023 tarihinden önce düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri için de uygulanacak.(Geçerlilik; 1/1/2023)​

06.01.2023 Kategori:Duyurular
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/1) (6.01.2023 t. 32065 s. R.G.)

ÇHC menşeli 8715.00.10.00.00 GTİP i altında kayıtlı bebek arabaları ile 8715.00.90.00.00 GTİP i altında kayıtlı yalnızca bebek arabalarının şasilerine yönelik olarak dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.​

04.01.2023 Kategori:Duyurular
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/6) (31.12.2022 t. 32060 s. 5.mük R.G.)

8425.41.00.00.00 gtipli servis istasyonları veya garajlarda kullanılan maksimum kaldırma yüksekliği en az bir metre ve üzeri olan sabit kriko sistemleri ve 8479.89.97.90.11 gtipli lastik sökme ve takma makinalarının ithalatında kıymet bazlı gözetim uygulanacak. (Yürürlük; 30.01.2023)​

01.01.2023 Kategori:Duyurular
2023 YILI İTHALAT REJİMİ KARARI, EKLERİ VE LİSTELER YAYIMLANDI. (İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6625) (2023 Yılı) (31.12.2022 t. 32060 s. 3.mük R.G.))

3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı değişiklikleri ve yeni I, II, III, IV, V, VI ve VII sayılı listeler ve EK:1 (Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ), En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ), Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ), GTS Ülkelerinin sektör ve eşya kapsamını gösteren listeler (EK-2), (EK-3) ve (EK-4) ve Tablo 1 (Bileşim Tablosu) Tablo 2 (Toplu Konut Fonu Tablosu) yayımlanmıştır. ​

01.01.2023 Kategori:Duyurular
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6626) (31.12.2022 t. 32060 s. 3.mük R.G.)

3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda yer alan İlave Gümrük Vergisine tabi ürün listelerinde (Ek-1, Ek-2 ve Ek-3) değiştirildi; Karara tarife kontenjanı kapsamında 0 ya da indirimli gümrük vergisi ile ithal edilen eşyaya ve yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacağına dair fıkra eklendi; TPS-OIC kapsamında gerçekleştirilen ithalatta Diğer Ülkeler sütununda gösterilen ilave gümrük vergisi oranlarının uygulanacağına dair geçici madde eklendi. ​

01.01.2023 Kategori:Duyurular
GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2023/6)

31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararında, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) ilişkin tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususları düzenleyen Tebliğ yayımlanmıştır. ​

01.01.2023 Kategori:Duyurular
KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2023/9)

Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esasları belirleyen Tebliğ yayımlanmıştır. ​

01.01.2023 Kategori:Duyurular
GÜBRE İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2023/16)

Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmış olup, Tebliğ ekinde yer alan eşyanın ithalatına ilişkin mevzuatı içermektedir. ​

01.01.2023 Kategori:Duyurular
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/5)

Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tâbi eklerdeki listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. ​

 
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>>
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA