Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Arşiv

Sayfa İçeriği
 
14.05.2024 Kategori:Duyurular
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

8541.42.00.00.00 gtipli Bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücrelerin ithalatında uygulanan gözetim miktarı 60 ABD Doları/kg/brüt ten 85 ABD Doları/kg/brüt e yükseltildi. (Yürürlük; 3/6/2024)​

14.05.2024 Kategori:Duyurular
Türkiye ile Katar Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

26 Kasım 2018 tarihinde imzalanan ve 7498 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların onaylanması hakkında Resmi Gazete’de Karar yayımlandı.​

14.05.2024 Kategori:Duyurular
Çin, Tayvan, Hindistan, G.Kore, Rusya menşeli 3903.19, 3903.90.90 gtipli polistiren ithalatında damping soruşturması

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Hindistan Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Tayland Krallığı menşeli 3903.19.00.00.00 ve 3903.90.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “Diğerleri” eşya tanımlı polistiren ürününe yönelik bir damping soruşturması açılmıştır.​

02.05.2024 Kategori:Duyurular
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/3)

Bu Tebliğ, linkte yer alan tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.​

02.05.2024 Kategori:Duyurular
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 40)

Bu Tebliğin amacı, muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmektir.​

05.04.2024 Kategori:Duyurular
Brezilya, Bulgaristan, Çin,Endonezya, Hindistan,Tayland menşeli boru bağlantı parçaları ithalatında dampinge karşı vergi

Brezilya, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Hindistan ve Tayland menşeli 7307.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı diğerleri (boru bağlantı parçaları) ithalatında 2018/15 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.​

05.04.2024 Kategori:Duyurular
Çin, İtalyan, Sırbistan menşeli Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcısı ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması

Çin, İtalyan ve Sırbistan menşeli 8516.10.80.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan Diğerleri (Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcısı) ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır​

05.04.2024 Kategori:Duyurular
Yunanistan menşeli rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boruların ithalatında dampinge karşı vergi

Yunanistan Cumhuriyeti menşeli 7411.10.10.00.00 ve 7411.10.90.00.29 gtip altında sınıflandırılan rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boruların ithalatında 2017/25 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.​

05.04.2024 Kategori:Duyurular
Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında açılan tarife kontenjanının uygulama dönemi uzatıldı

1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİPli yağlık ayçiçeği tohumu ve 1512.11.91.00.00 GTİPli ham ayçiçeği yağı ithalatında açılan tarife kontenjanının uygulama dönemi 22/04/2024 (bu tarih dahil) tarihine uzatıldı.​

27.03.2024 Kategori:Duyurular
Bazı sabun türleri Kozmetik ürünleri ihtisas gümrüğü uygulaması kapsamından çıkarıldı

166 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) nde yapılan değişiklikle; Tebliğ eki Ek1 de yer alan 3401.20.10.00.00 gtip altında sınıflandırılan ince parça, pul, granül veya toz halinde olan sabunlar, kozmetik ihtisas uygulaması kapsamından çıkarılmıştır.​

 
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>>
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA