Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Arşiv

Sayfa İçeriği
 
21.04.2022 Kategori:Duyurular
BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2022/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2022/4)

022/1 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğde yapılan değişik ile Tarım ve Orman Bakanlığının kati ihracatta düzenleme yapmaya yetkili olduğu tarım ürünleri listesine 0402 süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler) EKLENDİ;​

20.04.2022 Kategori:Duyurular
Mısır Üretici Kayıt Sistemi Kapsamında Çıkarılan 195 Sayılı Kararın Uygulanması Hakkında

Mısır İhracat ve İthalat Kontrolleri Genel İdaresi (GOEIC) tarafından yürütülen Üretici Kayıt Sistemine yönelik olarak, 195 Sayılı Karar kapsamında Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan resmi açıklama çerçevesinde, ilgili Karar'da yer alamayan idari bir süreye yer verilerek ihracatçı firmalara 2 hafta ek süre tanınmıştır.​

20.04.2022 Kategori:Duyurular
Türk Eximbank’ın sağladığı kredi sigortasının kapsamına yurt dışındaki ihracatçılar da eklendi.

Türkiye ihracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslarda yapılan değişiklikle Yapılmasına Dair Esaslarda Türk Eximbank ın sağladığı kredi sigortasının kapsamına yurt dışındaki ihracatçılar da eklendi.​

20.04.2022 Kategori:Duyurular
Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar (5449)

Ülkemiz ihracatının etkin ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının kurulmasına ve/veya işletilmesine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) karşılanmasına dair usul ve esaslar ile ilgili mevzuat yayımlanmıştır.​

20.04.2022 Kategori:Duyurular
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5444)

3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın Ek 1 inde yer alan 9401.99.90.00.00 gtip li ürüne eklenen dipnotla bu pozisyonda eşyayı, kara nakil vasıtalarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyaların üretiminde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta İGV %0 olarak uygulanacağına dair mevzuat yayımlanmıştır.​

20.04.2022 Kategori:Duyurular
Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar

Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının hukuki çerçevesinin oluşturulmasını, hizmet ihracatımızda sürdürülebilir artışın sağlanması amacıyla ihracata yönelik kurumsal kapasite oluşturulmasına ve kapasitenin güçlendirilmesine, yurt dışı pazarlara erişime, pazarda tutundurmaya ve pazar payım arttırmaya yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) karşılanmasına dair usul ve esaslar hakkında bir düzenleme yapılmıştır.​

19.04.2022 Kategori:Duyurular
İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2022/5)

6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 58 inci ve 59 uncu sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.​

19.04.2022 Kategori:Duyurular
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022-32/66)

28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiş, on beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.​

18.04.2022 Kategori:Duyurular
İhracat: 2022/1 Tebliğ gereğince, 0405.10 tereyağın ülkemizden çıkışına izin verilmemesi

0405.10 gtip altında yer alan tereyağı ihracatının, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecek olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Filistin`e ihraç edilecekler hariç olmak üzere 18.04.2022 tarihi ve öncesinde veteriner sağlık sertifikası düzenlenmiş olanlar hariç, ülkemizden çıkışına 20.04.2022 tarihinden itibaren izin verilmeyecektir.​

18.04.2022 Kategori:Duyurular
İhracat Genelgesi’nde daha önce %25 olan oran %40 olarak değiştirilmiştir

ihracat Genelgesi Madde Ek-1: İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40'ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. ​

 
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>>
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA