Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yönetici Özetleri ve Bilgi Notları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Resmi İstatistik Programı çerçevesinde ulusal boyutta ekonomik ve sosyal alanda verilerin derlenmesinden sorumlu olan kurum/kuruluşlarca aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere değişen periyotlarda yayımlanan haber bültenlerini esas alarak, seçilmiş konularda “Yönetici Özetleri” ve “Bilgi Notları” hazırlayarak kullanıcıların hizmetine sunmaktadır.


“Yönetici Özetleri” ve “Bilgi Notları”na Birliğimiz web sayfasındaki “İstatistikler” veya 'Yayınlar” başlığı altından erişilmektedir.   


Yönetici Özetleri ve Bilgi Notları aşağıda verilen konu başlıklarını kapsamaktadır:

 • Adresi Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları
 • Bitkisel Üretim
 • Bütçe Gerçekleşmeleri
 • Dış Ticaret İstatistikleri
 • Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
 • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
 • Hanehalkı İşgücü İstatistikleri
 • İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı
 • Ödemeler Dengesi
 • Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu
 • Sanayi Üretim Endeksi
 • Turizm İstatistikleri
 • Tüketici Fiyat Endeksi
 • Tüketici Güven Endeksi
 • Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

Yönetici Özetleri ve Bilgi Notları sayfasının erişim adresi; http://tobb.org.tr/KamuPolitikalariMudurlugu/Sayfalar/ggnot.php'dir.
Konu ile ilgili iletişim bilgileri: Reel Sektör, Araştırma Geliştirme ve Uygulama Dairesi, İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
Tel: 0 312 218 21 90 Faks: 0 312 218 24 09   e-posta: irim@tobb.org.tr

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA