Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Oda ve Borsalarda Kullanılacak Defter ve Belgeler

ODALARDA / BORSALARDA KULLANILACAK BELGE VE DEFTERLER


Basım Yetkisi Birliğimizde Bulunan Defterler
1 - Kıymetli Evrak Defteri,
2 - Sabit Kıymetler Defteri,
3 - Disiplin Kurulu Karar Defteri;
4 - Tescil Defteri,
5 - Birlik ve Bağlı Odalarca Tutulacak Defter,
6 - Sicil Defteri,
7 - Üye Ceza Defteri,
8 - İş Makinesi Tescil Defteri,
9 - Giden Evrak Kayıt Defteri,
10 - Gelen Evrak Kayıt Defteri,
11 - Meslek Grubu Defteri,
12 - Posta Zimmet Defteri,
13 - Evrak Zimmet Defteri,

Basım Yetkisi Odalara/Borsalara Devredilen Defterler
1 - Yevmiye Defteri,
2 - Defter-i Kebir,
3 - Ajanlik Defteri,
4 - Aracı Kayıt Defteri Örneği

Basım Yetkisi Odalara/Borsalara Devredilen Belgeler
1- Genel Mizan,
2- Gider Pusulası,
3- Ödeme Makbuzu,
4- Alındı Makbuzu,
5- Çek Giriş Bordrosu,
6- Çek Çıkış Bordrosu,
7- Mahsup Fişi,
8- Tahsil Fişi,
9- Tediye Fişi,
10- Günlük Kasa Zaptı,
11- Bilanço,
12- Gelir Tablosu,
13- Bütçe İzleme Raporu;
14- Ajanlık Belgesi,
15- Müşterek Alım-Satım Beyannamesi(No.1),
16- Müşterek Alım-Satım Beyannamesi(No.2),
17- Müşterek Alım-Satım Beyannamesi(No.3),
18- Hayvansal Emtia Müşterek Alım-Satım Beyannamesi (No.4),
19- Hayvansal Emtia Müşterek Alım-Satım Beyannamesi (No.5),
20- Hayvansal Emtia Alım-Satım Beyannamesi (No.6),
21- Hayvansal Emtia Müşterek Alım-Satım Beyannamesi (No.7),
22- İthalat Beyannamesi(No.8),
23- Hayvansal Emtia Alım-Satım Beyannamesi (No.9),
24- Gerçek Kişiler İçin Borsa Kayıt Beyannamesi,
25- Tüzel Kişiler İçin Borsa Kayıt Beyannamesi,
26- Borsalar İçin Tespit Raporu,
27- Borsalar İçin Ekspertiz Belgesi,
28- Analiz Raporu,
29- Borsaya Dahil Maddelerin Fiyatına İlişkin Bülten,
30- Borsa Kayıt ve Sicil Sureti,
31- Kantar Tartım Bileti,
32- Borsalar İçin Kayıtlı Üye Tatbik İmza Onay Belgesi
33- Tescil Beyannamesi
34- Borsalar İçin Örnek Belge Şablonu,
35- Yönetim Kurulu Karar Şablonu,
36- Yönetim Kurulu Karar Şablonu (2 sayfa)
37- Yönetim Kurulu Resen Karar Şablonu,
38- Yönetim Kurulu Resen Karar Şablonu (2 sayfa)
39- Meclis Karar Şablonu,
40- Meslek Komitesi Karar Şablonu,
41- Gerçek Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi,
42- Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi,
43- Odalar İçin Kayıtlı Üye Tatbik İmza Onay Belgesi,
44- Odalar İçin Tespit Raporu,
45- Oda Kayıt Sicil Sureti,
46- Odalar İçin Ekspertiz Belgesi,
47- Yeterlilik Belgesi,
48- Odalar İçin Örnek Belge Şablonu,
49- Tespit Raporu
50- İhale Durum Belgesi
51- Aracı Vekaletname Örneği


İletişim ve sorularınız için:

Odalar:
e-posta: odalarmd@tobb.org.tr / Tel: 0312-218 24 61

Borsalar:
e-posta: borsalarmd@tobb.org.tr / Tel: 0312-218 24 61


Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA