Previous Page  3 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 32 Next Page
Page Background

3

DİLEKLERİ İNCELEME KOMİSYONU RAPORU 2015

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği •

www.tobb.org.tr

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Genel Kurulunun Sayın Delegeleri,

Birliğimizin 02 Mayıs 2015 tarihinde yapılan 71. Genel Kurulunda Delegeler

tarafından dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri ile oda/borsalardan intikal eden

sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri, oda ve borsalarımızın görüşleri ve

talepleri doğrultusunda hazırlanmakta ve Birliğimiz Yönetim Kurulunca bu çalışmalar

Başbakan, Bakanlar ve bürokratlar ile yapılan görüşmeler ve toplantılarda ele

alınarak, sorunların çözüm yolları araştırılmakta ve sonuçları takip edilmektedir.

Konu hakkında yapılan işlemler Genel Kurul Çalışmaları Esasları Yönetmeliği

hükümleri gereğince Komisyonumuzca sizler adına incelenmiş ve sonuçları özet

halinde kitapçık olarak bilgilerinize takdim edilmiştir.

Ülkemizin ekonomik hayatının en üst ve tek yasal kuruluşu olan 365 Oda-Borsayı ve

yine bunların bir milyon beşyüzbini aşkın üyesini temsil eden Birliğimiz, ülkemizin ve

özellikle camiamızın sorunlarını tespit ederek çözüme kavuşturulması noktasında

çalışmalarını her zaman olduğu gibi Başkanımız M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun

önderliğinde büyük bir azim ve kararlılık içinde sürdürdüğünü izlemekteyiz.

Komisyon çalışmalarında katkılarını esirgemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Başkanı Sayın M.RifatHİSARCIKLIOĞLU’na, değerli Yönetim Kurulu Üyelerine,

Komisyonumuzun sekreteryasını yürüten ve bu raporun hazırlanmasındaki

hizmetlerinden dolayı Birliğimiz Odalar Müdürlüğü personeline teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

SUNUŞ