Previous Page  12 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 24 Next Page
Page Background

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.

tobb.org.tr

73. GENEL KURUL

12

Ahmet ALTINKAYA

KÜTAHYA TİCARET BORSASI

İştigal Konusu:

Tahıl Öğütülmesi ve Un İmalatı

Öğrenim Durumu:

Lisans

Yabancı Dil:

İngilizce

Alınan Ödüller:

TOBB 10 Yıllık Delege Plaketi.

Oda/Borsadaki Görevi

(Bugüne Kadar Hangi Görevlerde Bulundu

Tarihleri)

Yönetim Kurulu Başkanı 1997 - 2016

Meclis Üyesi 2016 -****

01 Ağustos 1960 tarihinde Kütahya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kütahya’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi, Afyon Mali Bilimler

Fakültesi, Maliye-Muhasebe Bölümünde lisans öğrenimini bitirdi. Aile Şirketi olan Altınkaya Un Fabrikası Kollektif Şirketi yöneticisidir.

01.07.1997 tarihinde kurulan Kütahya Ticaret Borsasının kuruluşunda öncülük yaptı. Kuruluşundan bu yana dört dönemdir YönetimKurulu

Başkanlığına seçildi ve bu görevine devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin bünyesinde 2006 yılında Ekonomi Politikaları

Komisyonu, 2009 yılında Vergi Komisyonu ve 2013 yılında TOBB Hesapları İnceleme Komisyonlarına seçilerek, bu görevlerine devam

ediyor.

Evli ve iki çocuk babasıdır.