Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Oturum Aç

Ana Sayfa

GÖREV TANIMI


Stratejik Planlama ve Koordinasyon Direktörlüğü, TOBB Genel Sekreterlik Makamına bağlı çalışarak, Birimler arasında ve/veya diğer kurumlarla etkin koordinasyon içinde, TOBB Başkanlık faaliyetlerinin planlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek, Kurumun hedeflerine ulaşmasını sağlayacak stratejileri oluşturmak ve geliştirmek ile sorumludur.


FAALİYETLERİ


• Kurumun belirlenmiş olan vizyonu ve misyonu çerçevesinde,  kurumun iletişimini planlamak ve izlemek,

• Gerçekleştirilecek programlarda başarıya ulaşmak için en etkin yolların belirlenmesi amacıyla, birim çalışmalarını koordine etmek, üzerinde çalışılması gereken alanları analiz ederek belirlemek ve bu alanlarla ilgili çalışmaları oluşturmak,

• TOBB kapsamında belirlenen iş süreçlerinin işleyişini kontrol etmek ve Kurumun yol haritasının saptanması sürecinde; aktivitelerin oluşturulmasını, izlenmesini, değerlendirilmesini ve ilgili birimlerle koordine edilmesini sağlamak,

• Başkanlık danışmanları ile bilirlikte, Birlik Başkanı’nın programına ve çalışmalarına ilişkin stratejileri geliştirmek, Başkan’ın kurum içi, kamu, bölgesel, ulusal ve uluslararası iletişimini planlamak,

• Düzenlenen organizasyonları, görüşmeleri,  toplantıları ve etkinlikleri planlamak, izlemek, değerlendirmek; ayrıca Birimlerin yürüttüğü profesyonel ve sosyal boyutlu çalışmaları takip etmek ve gerekli durumlarda çalışmalar yaparak rapor etmek,

• Kurumu ve camiayı ilgilendiren konularda, ülke içindeki ve uluslararası arenadaki gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve sunmak,

• TOBB Başkanlığı, Birimleri ve İştirakleri arasında yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikteki paydaş kurumlarla çalışmaların eşgüdümlü olarak yürütülmesini sağlamak,

• Mevcut projeleri geliştirmek, takip etmek, sağlıklı ve güncel verilerden üretilmiş bilgileri kullanarak projeleri değerlendirmek,

• Gerçekleştirilen toplantılarda gündeme gelen konuların ve görevlendirmelerin ilgili birimlere iletilmesini sağlamak ve takibini yapmak,

• Birlik Genel Sekreterinin bilgisi dahilinde, ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışmalar yürütmek,

• Birlik Başkanı’nın yurtiçi ve yurtdışı ziyaretleri, toplantılar ile ilgili faaliyetlerin ve programların planlanmasını koordine etmek, bilgi ve konuşma notlarını incelemek, buna bağlı olarak görüş ve önerileri sunmak,

• Özel Kalem Müdürlüğü ile yakın diyalog içinde bulunarak, Birlik Başkanının programının düzenlenmesine katkıda bulunmak,


Birim İletişim Bilgileri:

Tel:  +90 312 218 25 56 - 57
Fax: +90 312 218 25 58
E-mail: spkd@tobb.org.tr

ARAMA