TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Maden kanunu uygulamasında yaşanan sorunlar madencilik sektörü genişletilmiş toplantısında değerlendirildi


19.06.2020 / Türkiye Madencilik Meclisinin genişletilmiş toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Aziz Karamehmetoğlu ve Meclis Başkanı Halil İbrahim Kırşan’ın başkanlığında kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla sektördeki son gelişmeleri görüşmek üzere elektronik ortamda gerçekleştirildi. ​
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Sektör Meclislerinin, sektör ve kamu idaresinin temsil edildiği en önemli sektörel istişare platformu olduğunu ifade etti. Karamehmetoğlu, pandemi döneminde sektörün sıkıntılarına yönelik çözüm önerilerinin birinci elden TOBB Yönetimi olarak Bakanlıklar nezdinde kamuya iletildiğini belirtti.

3213 Sayılı Maden Kanununun uğradığı değişiklikler neticesinde uygulamada ciddi manada zorluklara neden olduğuna dikkat çeken Türkiye Madencilik Meclis Başkanı Halil İbrahim Kırşan da  yeni kanunun günümüz koşullarına, uluslararası normlara uygun, küçük ölçekli madenciyi destekleyici niteliklere sahip, ceza yasası olmaktan uzak, idari para cezalarının tutar ve sayılarının asgariye indirildiği, ruhsat iptallerinin istisnalarla sınırlandırıldığı ve en önemlisi ruhsat güvencesini teminat altına alacak sade, basit, anlaşılır çerçevede bir maden anayasası olacak şekilde yeniden düzenlenmesinin zaruri bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Genel Müdürü Cevat Genç “3213 Sayılı Maden Kanunu Uygulamasında Yaşanan Sorunlara İlişkin STK’lardan Gelen Öneriler Doğrultusunda Hazırlanan Çözüm Önerileri Çalışmasını” meclis üyeleri ve toplantıya katılan diğer katılımcılar ile paylaştı. 3213 Sayılı Maden Kanunu uygulamasında yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MAPEG Genel Müdürü Cevat Genç sektörün tamamıyla sorunlarını çözülmesine yönelik bir hazırlık yaptıklarını ve sektörün yanında olduklarını belitti.

Toplantıda Genç’in sunumunun ardından katılımcılara söz verilerek, konuya ilişkin değerlendirmeleri alındı.

Toplantıya TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Üyelerinin yanı sıra Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü (MAPEG) Cevat Genç, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem, Bor Enstitüsü Başkanı Abdulkerim Yörükoğlu, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdür Yrd. Mehmet Uygun, Kömür İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kaya, MTA International Company Genel Müdürü Dr. Yasin Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Daire Başkanı Tevfik Baş, UMREK Üyesi Prof. Dr. Atiye Tuğrul, Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, STK Başkanları, Meslek Odası Başkanları ve sektörün öncü firmaları katılım sağladı.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA