TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Eğitim Meclisi, TOBB’da bir araya geldi


10.03.2020 / AnkaraTürkiye Eğitim Meclisi Toplantısı Ankara’da TOBB Sosyal Tesislerde, Meclis Başkanı Dr. Yusuf Ekinci başkanlığında, kamu, özel sektör kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.​

Toplantıya davet edilen Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer “2030 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Çerçevesinde Erken Çocukluk Gelişimi ve Türkiye 2023 Ulusal Eğitim Vizyonu: Neredeyiz? Ne Yapmalıyız?” konu başlıklı sunumunu üyelerle paylaştı. Ülküer, 0-8 yaş erken gelişim eğitimine dikkat çekerek, çocuklardaki ilk yıllarda alınacak eğitimin çocuk gelişimi açısından önemini hassasiyetle vurguladı.

 

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine de değinen Ülküer, 17 sürdürülebilir gelişim hedefini açıklayıp eğitim için kapsayıcı ve adil, kaliteli eğitim ve herkes için yaşam boyu öğrenme olanakları garantisi olduğunu vurguladı. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler, çevresinden aldığı uyarılar çocuğun beyin yapısını etkilemekte ve bu etki bir ömür boyu devam etmektedir diyen Ülküer, çocuğun erken gelişim yıllarında yapılacak 1 $’lık yatırımın 13,5 $ olarak geri alınacağını önemle belirtip, rakamlarla çocukluk gelişiminin durumunu ortaya koydu.

 

-‘Sektör için KVKK çok önemli’

 

Türkiye Özel Okullar Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Cem Gülan ise, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile ilgili detaylı bir sunum yaparak eğitim sektörü olarak ne gibi tehlikelerle karşı karşıya kalınabileceğini örneklerle açıkladı.

 

KVKK’nın yürürlükte olduğunu söyleyen Gülan, VERBİS sorumluluğunun Haziran sonuna kadar tamamlanması gerektiğini vurguladı. KVKK’da kişisel verilerin gizliliğinin önemine değinen Gülan, kişisel verilerin işlenmesinde kişinin açık rızasının alınmasının önemini hassasiyetle dile getirdi. Açık rıza, açık rıza istisnası konularına da değinen Gülan, okulların velilere karşı aydınlatma yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmelerine vurgu yaptı. KVKK’da veri sorumlusu ve veri işleyen kişiye de değinen Gülan, veri güvenliğini sağlamak için yapılabilecekleri Meclis Üyeleri ile paylaştı. Sunumunda verileri silme, yok etme, anonim hale getirme hususlarını da dile getiren Cem Gülan, Kanunun cezai yaptırımlarını da ele aldı.

 

ÖZDER Türkiye Özel Okulları Araştırması Raporunu detaylı bir sunumla ele alan Prof. Dr. Servet Özdemir, araştırmanın temel amacının Türkiye’de özel okullara yönelik yaklaşımları öğrenmek, özel okul hizmetlerine yönelik görüş ve algıları ortaya koymak, özel okullardan beklentileri değerlendirmek ve tartışmak olduğunu belirtti. Raporun hazırlanması için nicel ve nitel araştırma yöntemine başvurulduğu söyleyen Özdemir, nicel ve nitel saha bulgularını üyelerle paylaşarak özel okulların daha iyiye gitmesi için önerile ortaya koydu.

 

Meclis Üyelerinden ÖZKURDER Başkanı Hilmi Alpan ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yeni Nesil Hizmetler Çalıştayı hakkında kısa bir bilgilendirme de bulundu.

 

Son gündem maddesi olan sektör raporunun bastırılması konusuna değinen Meclis Başkanı Dr.Yusuf Ekinci, Meclis içinden komisyon oluşturularak yazılacak raporunun sektör temsilcilerine yol göstereceğini hassasiyetle vurgulayarak üyelerin desteğini istedi.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA