TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi gündemdeki konuları ele aldı


12.02.2020 / AnkaraTOBB Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi, Ahmet Erdem başkanlığında sektörün sorunlarını ele almak üzere TOBB’da bir araya geldi.​
Geri Kazanım Katılım Payına (GEKAP) ilişkin yayımlanan mevzuatlar ve belirsizliklerin ele alındığı toplantıda Madeni yağların ithalinde beyanda bulunulması ve GEKAP ödemesinin yapılması gerektiği ifade edildi. Ancak bazı durumlarda mahsuplaşma olamayacağı ve mükerrer ödemelerin ortaya çıkacağı değerlendirmesinde bulunuldu. 

Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV farklılıklarının da görüşüldüğü toplantıda bu doğrultuda meclis bünyesinde ortak bir çalışma yapılmasında fayda olduğu ifade edildi. Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardının hazırlanmasına yönelik Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda toplantı yapılacağı bilgisi verildi. Bu toplantıya sektörün katılımının önemli olduğunun altı çizildi. 

Farklılaştırılmış ürünler hakkındaki gelişmelerin aktarıldığı Meclis toplantısında otomasyon ve e-irsaliye konularındaki güncel durum üzerinde duruldu. EPDK temsilcisi ilgili konularda sektörün sorularını yanıtladı.


Toplantıda Akaryakıt Sektör Çalıştayı Raporu hakkında bilgi verildi. Raporun işbirliği koordinasyon bölümünde EPDK ev sahipliğinde ve EPDK’daki karar vericilerle düzenli toplantı yapılmasını ve sektörü temsilen TOBB T. Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi’nin bu toplantılarda yer almasını önemi vurgulandı.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA