TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2023/4)


28.04.2023 / DuyurularOzon tabakasını incelten maddelerin ihracatına ilişkin usul ve esaslara ilişkin Tebliğ kapsamında; Montreal Protokolü’nün Pekin değişiklikleri uyarınca, Pekin değişikliklerine taraf olmayan (Ek-A da yer almayan) ülkelere Ek-1 ve Ek-2 de GTİP leri ile tanımları belirtilen malların ihracatı yapılamayacak; hidroflorokarbonlar ve hidroflorokarbon içeren karışımların ihracı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabi olacak; 10/5/2023 tarihinden itibaren Ek-4 te listelenen kimyasalların dökme olarak saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş hidroflorokarbon olarak ihracında, her bir sevkiyat için hidroflorokarbon kontrol belgesi aranacak; Ek-4 te listelenen kimyasalları dökme halde kap içerisinde ihraç etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kontrol belgesi almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının FARAVET programına kayıt olmaları zorunlu olacak. ​

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA