TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat:2016/1) GÜNCELLENDİ (29/03/2023).


31.03.2023 / DuyurularTarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin​

Yeni şekli:


13) Şeker


DİİB kapsamında 1701.99.10.00.11 GTİP’li kristal şeker ithalatının mamul ürün ihracatı öncesinde öngörülmesi durumunda, Tebliğ’in 9’uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla anılan ürün ithalatında asgari %20 oranında teminat uygulanır.


DİİB’lerin kapatılmasında, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen uygunluk yazısı aranır.

 

DİİB başvurularında, ihraç ürün bünyesinde kullanılan şekere ilişkin olarak azami %3 fire oranı esas alınır.

 

Eski şekli:

 

13) Şeker

 

DİİB kapsamında 1701.99.10.00.11 GTİP'li kristal şeker ithalatında asgari % 20 oranında teminat uygulanır.

 

DİİB'lerin kapatılmasında, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen uygunluk yazısı aranır.

 

DİİB başvurularında, ihraç ürün bünyesinde kullanılan şekere ilişkin olarak azami % 3 fire oranı esas alınır.

 

1701.99.10.00.11 GTIP'li kristal şeker ithalatı öngörülen DİİB'ler kapsamında, kristal şeker ithalatının gerçekleştirilmesini müteakip ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılması şartı aranır.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA