TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.


16.03.2022 / Duyurular4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapıldı. Söz konusu değişilik kapsamında Avrupa Birliği dışı 3. ülkelerden posta veya kargo ile gelecek ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve kıymeti 150 Avroyu geçmeyen eşya üzerinden maktu gümrük vergisi oranı %20 den % 30 a çıkarıldı. Ayrıca, 1.500 Avroyu geçmeyen ilaç gönderileri için de tek ve maktu vergi alınması karara bağlandı. ​

Buna ilaveten, yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyaller de Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış tıbbi laboratuvar ve genetik merkezler adına gönderilmiş olması şartıyla muafiyet kapsamda değerlendirilecektir.

 

Ayrıca, milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan motorlu nakil vasıtalarının beyannamenin tescil tarihinden itibaren on yıl geçmedikçe gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı yapılamayacak, on yıl sonrasında, söz konusu araçların satışında gümrük vergileri aranmayacaktı.

 

Mevzuatın yürürlük tarihi  1/5/2022’dir.

 

İlgili düzenlemeye aşağıdaki siteden ulaşılabilir:

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220315-1.pdf

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA