TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

2022 Yılı A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış/Onay Bedelleri


31.12.2021 / DuyurularBilgileri olduğu üzere 148 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 149 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) çerçevesinde A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin bir sonraki yılda uygulanacak satış ve onay fiyatı, basım yetkisi verilmiş kurumların da görüşü alınarak her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. ​

A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin satış/onay fiyatı, ekte bir örneği sunulan yazıda da belirtildiği üzere 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 2021/33 Sayılı Genelge ile belirlenmiştir.

 


Anılan Genelge uyarınca, A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin firma/gümrük müşavirine satış fiyatı 3 Türk Lirası; onay bedeli ise 4 Türk Lirasıdır. Buna ilaveten Odalarımız tarafından onay işlemi yapılmayan Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi'nin firma/gümrük müşavirine satış fiyatı da 3 Türk Lirasıdır.

 


Bu itibarla, Odalarımızca 2021/33 sayılı Genelge ile 2022 yılı için belirlenmiş olan A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin satış ve onay fiyatları esas alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA