TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Değer Kaybı Atamalarında ve Raporlamasında Dikkat Edilecek Hususlar ile Kullanıcı Kılavuzları


09.12.2020 / Sigorta Eksperleri DuyurularıDeğerli Meslektaşımız, Bilindiği üzere, Karayolları Motorlu Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları uyarınca Sigorta Eksperleri tarafından ayrıca bir değer kaybı raporu düzenlenmekte olup, Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “Zorunlu Sigortalarda, Müsteşarlık tarafından esasları belirlenecek eksper listesine kayıtlı eksperlerin iş kabulü zorunludur.“ hükmü yer almaktadır.​

Bununla birlikte 20.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan  “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar” ınA.5. a)  Maddi Zararlar Teminatı: Hak sahibinin bu Genel Şartta tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dâhil doğrudan malları üzerindeki azalmadır. Değer kaybı talep edilmesi halinde tespiti, bu Genel Şart ekinde yer alan esaslara göre Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nde kurulacak sistem üzerinden sıra esasına göre atanan ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından yapılır hükmünü havidir.

 

Bu kapsamda Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde oluşturulan sistem üzerinde çalışmalar ve güncellemeler devam etmekte olup, yakın gelecekte birçok düzenleme hayata geçirilecektir.

 

Eksper ücretlerinin sistem üzerinden mutabakatı ve ödenmesi nezdinde çalışmalar devam etmekte olup, konuya ilişkin bilahare bilgi verilecektir.

 

Diğer yandan, Değer Kaybı atamalarında ve raporlamasında yaşanan gecikme ve aksaklıklar sigortacılık sektörüne ve dahi en çok eksperlik mesleğine zarar vermektedir. Sürecin ve atama sisteminin tam ve sağlıklı işlemesi ruhsat sahibi her bir sigorta eksperinin asli görevidir.

 

Bu kapsamda, bir örneği ekte iletilen “Değer Kaybı Atamalarında Dikkat Edilecek Hususlar ile Yazılan Değer Kaybı Raporunun SBM üzerinden Kapanma Süreci ve SBM Kullanıcı İşlemleri Bilgi Güncellemeleri” ne ilişkin hazırlanan çalışmalarda belirtilen hususlara azami derecede dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA