TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Mühür Örnekleri:


31.01.2020 / DuyurularAvrasya Ekonomik Birliği Komisyonu'nun 14 Haziran 2018 tarih ve 60 sayılı kararı uyarınca, mühür örneklerinin yeni regülasyona göre 6 adet asıl nüsha şeklinde İngilizce olarak ekte yer alan Mühür Örneği Bilgi Talep Formu’na tatbik edilip ilgili Komisyona gönderilmesi talep edilmektedir.​

Ayrıca, ilgili formda da yer aldığı gibi Özel Menşe Şahadetnamesi (FORMA)'ni onaylamakla yetkili kurumların İngilizce unvan ve adresleri ile mühürlerini hangi tarihten itibaren kullanmaya başladıklarına ilişkin bilgiler de Komisyon tarafından istenmektedir.

 

Söz konusu mühür örneklerinin ve diğer bilgilerin ekte sunulan Mühür Örneği Bilgi Talep Formuna diğer dokümanlardaki örnekler esas alınarak uygun bir şekilde girilip Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.


Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA