TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ambalaj Meclisi toplantısı gerçekleştirildi


13.09.2022 / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ambalaj Meclisi Toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil’in katılımıyla Meclis Başkanı Mustafa Tacir Başkanlığında video konferans olarak gerçekleştirildi.​

Toplantıda, ambalaj sektöründe Yangın Yönetmeliği uygulaması hakkında Meclis Üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu. Genelgenin sadeleştirilmesi ve güncellenmesi hususlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yazı yazılmasına karar verildi. Ayrıca, Türk Gıda Kodeksinde gıdayla temas eden maddeler için yer alan hükümlerin etkin uygulanmaması ve sektörde kayıt dışı satış ve kayıt dışı personel çalıştırma faaliyetlerinin artması konuları tartışıldı.

 

Toplantıda ayrıca; bazı ülkelerden ithal edilen kraft kağıda antidamping uygulanması konusunun Ticaret Bakanlığına taşınması kararı alındı.

 

Bir sonraki gündem maddesi olan sektörün üretim girdi maliyetlerinin (hammadde, kağıt, enerji, nakliye) sürekli artması ve özellikle hammadde olarak kullanılan kağıt fiyatlarında yaşanan istikrarsızlık ile ilgili olarak; talep yetersizliğinden dolayı hammaddenin ucuzladığı ancak enerji maliyetlerinde yaşanan ciddi artışlar dolayısıyla kara geçilemediğine değinildi. Bir sonraki Toplantıda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından bir temsilcinin konuyla ilgili toplantıya davet edilmesi kararlaştırıldı.

 

Son gündem maddesi olan, sigorta şirketlerinin sektöre ait tesisleri sigorta kapsamı dışında bırakması konusunda; sigorta şirketlerinin sigortalama yapma konusunda kaçındıkları Meclis Üyeleri tarafından ifade edildi. TOBB Sigortacılık Müdürlüğü konunun gelen talepler doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Sigorta Birliği nezdinde görüşülebileceğini belirtti.  

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA