TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Döküm Sanayi Meclisi, maliyet artışlarını görüştü


03.06.2022 / AnkaraTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Döküm Sanayi Meclis toplantısı; TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı S. Zeki Murzioğlu’nun katılımı ile Meclis Başkanı Uğur Kocaoğlu başkanlığında, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımlarıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. ​

Meclis; “Döküm Sektörünün ve Maliyet Artışlarının Değerlendirilmesi” ile “Sektör Raporu Hazırlanması” sorunlarını görüşmek ve “Döküm Meclisi Sektör Raporu” hazırlık çalışmalarını değerlendirmek için bir araya geldi.

 

S. Zeki Murzioğlu yaptığı açılış konuşmasında; son yapılan Meclis toplantısından bugüne kadar TOBB’un meclis adına yaptığı çalışmaları ve son toplantıda alınan karar gereği yapılan görüşme ve girişimleri Meclis Üyeleri ile paylaştı.Döküm kumu madenlerinin ruhsat sorunu, sektörel GTIP çalışmasının neticeleri, kullanılmış kalıp/model ithalatı sorunu, ana hammadde (PİK) üretiminin yerli olarak üretilmesi konularında TOBB tarafından yapılan girişimleri anlattı.

 

Döküm kumu madenlerinin ruhsat sorununun hala çözülemeyen sektör sorunları arasında olduğunu ifade eden Murzioğlu, bu konuda Döküm Sanayi Meclisi ile birlikte aynı sorunu paylaşan Seramik ve Refrakter Sanayi Meclisi’nin ortak çalıştığını, TOBB’un da gerekli girişimlerde bulunarak süreci takip ettiğini belirtti.

 

Meclis Başkanı Uğur Kocaoğlu konuşmasında, Meclis tarafından ele alınan çalışma konularına ilişkin olarak son toplantıdan bu yana yapılanları Meclis Üyeleriyle paylaştı.

 

Pandemi süreciyle birlikte Uzakdoğu yerine daha yakın coğrafyalardan ürün tedarik etme eğiliminin yanı sıra Avrupa’da birçok dökümhanenin mali sıkıntılar sonucu faaliyetlerini durdurma ya da azaltma kararı almasının sektörün ihracatının ivmelenmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Kocaoğlu, sektör yatırımlarının yaklaşık yüzde 50’lik kısmının kapasite artırımına yönelik olduğunu sözlerine ekledi.

 

Kocaoğlu, sektörün hammaddede ithalatına bağımlı olması nedeniyle döviz kurlarındaki dalgalanmaların dökümhanelerin üretim maliyetlerini büyük ölçüde etkilediğini söyledi. Özellikle pik demir, alüminyum gibi ana hammaddelerle birlikte ferro alyajlar, diğer alaşımlar ve reçine gibi sarf malzemelerinin fiyatlarının döviz bazında hızla artması sonrasında şimdilerde görülmekte olan fiyat düşüşlerinin, yüksek fiyatlardan yapılmış olan anlaşmalar ve tutulan stoklar sebebiyle dökümhanelere ek mali yükler getirmeye devam ettiğini aktardı.

 

Metal dökümhanelerinin hammadde ve personel giderlerinden sonra üçüncü sıradaki enerji maliyetlerinin döviz bazında dahi son bir yılda ikiye katlandığına işaret eden Kocaoğlu, 2022 yılının geri kalanında lojistik sektöründe yaşanan sorunlar, enerji maliyetlerindeki yükseliş ile fiyat istikrarsızlığı ve tedarik noktasında yaşanan dönemsel sıkıntıların metal döküm sektörünün önündeki önemli sorunlar olarak yer almaya devam edeceğini vurguladı.

 

Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı ve Paris İklim Anlaşmasının onaylanmasının da sera gazı emisyonlarının ve karbon ayak izinin azaltılması noktasında sanayicilere önemli sorumluluklar getirdiğini belirten Kocaoğlu; sektörün geleceği açısından metal dökümhanelerin, döküm alıcılarının ve dökümhane tedarikçilerinin ortak çözüm yolları geliştirmesinin önemli olduğunu vurguladı.  

 

Meclis Danışmanı Koray Hatipoğlu, “Döküm Sektörünün ve Maliyet Artışlarının Değerlendirilmesi” ile “Döküm Meclisi Sektör Raporu” hakkında meclisi bilgilendirici bir sunum yaptı.

 

Türk Metal Döküm Sektörünün dünyada dokuzuncu, Avrupa’da ikinci en büyük döküm üreticisi konumunun korunduğunu belirterek güncel Avrupa döküm istatistiklerini katılımcılarla paylaştı.

 

Sektörün Avrupa ve Dünya Dökümcüler Birlikleri nezdinde yapmış olduğu faaliyetler ve Avrupa Birliği destekli olarak İspanya ve İtalya döküm sektörleriyle ortak yürütülen sürdürülebilirlik temalı projenin detaylarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

 

Hatipoğlu ayrıca, sektör görünürlüğünün önemine vurgu yaparak son toplantıdan bu yana görsel, işitsel, yazılı ve dijital basında sektör hakkında yayınlanan 26 adet haberin detaylarını paylaştı. Gerçekleşen ve yaklaşan sektörel etkinlikler ve son dönemde sektörle ilişkili mevzuatlara yapılan katkılar konusunda bilgi verdi.

 

Meclis Danışmanı, uzun süredir gündemde olan sektörel GTIP oluşturulması çalışmalarının Meclis bünyesinde kurulan Çalışma Grubunun faaliyetleri sonrasında Bakanlıklarla yürütülen çalışmalarla birlikte olumlu olarak sonuçlandığını, yılbaşından bu yana sektörün ihracatının daha kolay takip edilebildiğini vurguladı.

 

Gündemdeki diğer konularla birlikte sektörün ihracatını ciddi oranda etkileyecek AB Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile Almanya’nın yılbaşında yürürlüğe alacağı “Tedarik Zincirinde Şirketlerin Özen Yükümlülüğü Hakkında Kanun” kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi paylaştı.

 

Meclis Üyelerinin gündemi değerlendirmelerinin ardından toplantı sona erdi.

 

 

 

 

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA