TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TOBB, asırlık çınarları vitrine çıkarıyor


17.05.2022 / AnkaraTOBB, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliğinde, Türkiye ekonomisine damga vurmuş 100 yıllık işletmelerin başarıları, gelişimleri kamuoyu ile paylaşılacak. "100 Yıllık İşletmeler – Türk İş Dünyasının Asırlık Çınarları Projesi” ile Cumhuriyetin kazanımları ve Türkiye’de özel sektörün kökleşen tarihi ön plana çıkarılırken, 100 yıllık işletmelerin rol model olması açısından tecrübeleri ve başarılarının göz önüne getirilmesi hedefleniyor.​

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde; Türkiye’de faaliyet gösteren iş dünyasının uzun ömürlü şirketlerinin tarihsel birikimleri ortaya konulacak. Kuruluşunun 100. yılı yaklaşırken Cumhuriyetin kazanımlarını ve Türkiye'de özel sektörün çok boyutlu zengin tarihini, bu gelişimlere tanıklık etmiş işletmelerin gözünden belgelemek amacıyla "100 Yıllık İşletmeler – Türk İş Dünyasının Asırlık Çınarları" projesi başlatıldı.

 

Bu proje ile Cumhuriyetin iktisadi ve sosyal kazanımlarının özel sektörün faaliyetlerine nasıl yansıdığının araştırılması; işletmelerin yıllar içinde deneyimlediği fırsat ve zorluklar ışığında bölgesel ve sektörel gelişmelerin incelenmesi, şehirlerin kalkınmasındaki katkıları tespit edilmesi amaçlanıyor.

 

-Üç aşamada projenin özü

 

Projenin ilk aşamasında üç ayrı veri ve bilgi derleme çalışması yapılacak. İlk etapta, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren izlenen kalkınma politikaları kapsamında eğitim, ulaştırma, altyapı ve benzeri alanlarda yapılan kamu yatırımlarının Türkiye'nin farklı illerinde özel sektör faaliyetlerine etkisini tespit etmek amacıyla istatistiki-biyografik-tarihi kaynaklar taranacak ve dokümante edilecek. İkinci olarak, her şehirde uzun ömürlü işletmelerin envanteri oluşturulacak. Bu işletmeler ile mülakatlar yapılarak özel sektörün tarihsel birikimini açığa çıkaracak ‘sözlü tarih' çalışmasının ilk adımı atılacak. Üçüncü olarak da 1923 ve öncesinden, günümüze Oda ve Borsaların kuruluşu, faaliyeti ve üyelerinin sayısındaki genel görünümle ilgili veriler derlenecek.

 

-Asırlık şirketlere çağrı

 

1923 veya öncesinde kurulduğu bilinen ve faaliyetine devam eden (resmi kuruluş tarihi daha geç olanlar, yıllar içinde sektör veya şehir değişiklikleri yapılmış olanlar dâhil) işletmeler; https://form.jotform.com/221004172646951 adresindeki "100 Yıllık İşletmeler Bildirim Formu “nu doldurarak başvuruda bulunabilecek.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA