TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

2021’de Sanayi Kapasite Raporu sayısı 85 bin 790’a, sanayideki istihdam ise 3 milyon 575 bine yükseldi


28.01.2022 / Ankara2020 yılında 79.221 olan Kapasite Rapor sayısı, 2021 yılında %9,5 artışla 85.790 oldu. Bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin %43,4’ünde 1-9 arasında, %39,8’inde 10-49 arasında, %8,1’inde 50-99 arasında, %6,1’inde 100-249 arasında, %2,7’sinde ise 250’den fazla çalışan bulunuyor.​
2021 yılında Sanayi Kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre % 8,1 artışla 3.575.655 oldu.

Toplam çalışanların %5,2’si 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, %22,2’si 10-49, %13,6’sı 50-99, %22,4’ü 100-249, %36,6’sı ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam ediliyor. 

Geçerli Raporlara göre istihdamın en fazla olduğu ilk beş il sırası ile İstanbul (756.527), Bursa (298.916), İzmir (238.572), Kocaeli (216.350) ve Ankara (197.003) oldu.

En az çalışan bulunan son beş il sırası ile Bayburt (396), Ardahan (432), Tunceli (559), Hakkâri (654), Iğdır (850)’dir.

2020-2021 döneminde KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı %63,5’ten %63,4’e düşerken, Büyük firmaların payı % 36,5’ten %36,6’ya yükseldi.

2020 ile karşılaştırıldığında 2021’de sanayide en çok istihdam artışı sağlayan şehirler; Ağrı (%83,4), Kilis (%41,8), Van (%36,4), Bitlis (%36,3), Hakkari (%32,9).

2020 ile karşılaştırıldığında 2021’de sanayide istihdam azalışının en çok olduğu şehirler; Ardahan (-%9,1), Çankırı (- %6), Sinop (-%4,7), Artvin (-%4,6), Tunceli (-%3,5).

Bölgeler bazında sanayi istihdamında artış; Kuzeydoğu Anadolu (%17,2), Güneydoğu Anadolu (%15,8) Orta Anadolu (%12,8) şeklinde gerçekleşti.

Sanayi istihdam artışının en düşük olduğu bölgeler; Doğu Karadeniz (%4,9) , Doğu Marmara (%6,1), Ege (%6,5).


Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA