TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Avrupa Yeşil Mutabakatı Sektörel Çalışma Grubu 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirildi


27.01.2022 / Avrupa Yeşil Mutabakatından en çok etkilenmesi öngörülen sektörlerin teknik uzmanları ve karar alıcılarından oluşan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) Çalışma Grubu, Ticaret Bakanlığı ve İklim Değişikliği Başkanlığından temsilcilerin katılımıyla toplandı.​
Toplantının açılış konuşması TOBB Sektörler ve Girişimcilik Dairesi Başkanı A. Saygın Baban tarafından gerçekleştirildi. Son toplantıdan bu yana AYM ve iklim krizi konusunda pek çok gelişme olduğunu belirten Baban, Paris iklim Anlaşmasının onaylanması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak konumlanması, Bakanlık bünyesinde İklim Değişikliği Başkanlığının kurulması, Yeşil Mutabakat Eylem planının açıklanması,  İklim Kanunu ve emisyon ticaret sisteminin kurulması çalışmalarının başlatılmasının önemli gelişmeler olduğunu vurgulayarak, Şubat ayında gerçekleştirilecek olan İklim Şurası çalışmalarının öneminden bahsetti.

Ticaret Bakanlığından toplantıya katılan Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü ise AYM konusundaki son gelişmeler ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirme sunumu yaptı. AYM ve 55’e Uyum paketi kapsamında Avrupa Birliğindeki son gelişmeleri kısaca özetleyen Güçlü, özellikle sınırda karbon düzenleme mekanizması taslağı (SKDM) konusundaki gelişmelere değinerek önümüzdeki dönemde taslağın kapsamının hangi yönde genişleyebileceğine ve bunun sektörleri nasıl etkileyebileceğine dair bilgi verdi. AYM kapsamında açıklanan yeni sanayi stratejisi, döngüsel ekonomi eylem planı, temiz enerji dönüşümü, sürdürülebilir ve akıllı ulaştırma stratejisi gibi diğer politika belgelerinin kapsamını da anlatan Güçlü, önümüzdeki dönemde sektörlerin karşılaşabilecekleri risklere ve fırsatlar ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahar Güçlü’nün ardından söz alan İklim Değişikliği Başkanlığı Karbon Piyasası Daire Başkanlığından E. Kaan Moralı ise İklim Değişikliği Başkanlığının yeni organizasyon yapısını tanıtarak,  Başkanlığın iklim krizi ve AYM konusundaki çalışmalarını ve faaliyetlerini anlattı. Dünya Bankası Mutabakat Zaptı, iklim kanunu, ulusal katkı beyanının güncellenmesi, Emisyon Ticaret Sistemine ilişkin Karbon Piyasası Ortaklık Projesi konularındaki gelişmelere değinen Moralı, Başkanlığın Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı, İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı, İklim Değişikliği Platformu gibi çalışmaları olduğundan da bahsetti. İklim şurası sürecine ilişkin detaylı açıklamalarda bulunan Moralı, Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında Başkanlığın sorumlu olduğu faaliyetleri de anlattı. 

Sunumların ardından sektör temsilcilerinin soruları cevaplandı. Toplantının son oturumunda ise Yeşil Dönüşüme katkı sunması beklenen bazı projeler hakkında bilgi verildi.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA