TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Hamiline Pay Kayıt Sistemi Bilgilendirme Semineri internet üzerinden gerçekleştirildi


01.09.2021 / Ankara



Payları kayden izlenmeyen anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin ve bu senetlere sahip olanlara ilişkin bilgilerin Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) bildirilmesi ve kayıt altına alınması zorunluluğu getiren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu değişikliklerinin 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi ve MKK tarafından Hamiline Pay Kayıt Sistemi’nin (HPKS) 6 Nisan 2021 tarihinde uygulamaya alınması üzerine Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Merkezi Kayıt Kuruluğu iş birliğinde Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS) bilgilendirme semineri internet üzerinden 26.08.2021 tarihinde gerçekleştirildi.​

Seminer Kaydı Erişim Adresi: https://www.youtube.com/watch?v=00FCxpm-L98


Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS)  Webinarına ilişkin dökümana sağ taraftaki pdf dosyasına tıklayarak ulaşabilirsiniz






Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA