TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Perakendecilik sektörü normalleşme dönemine geçişi heyecanla bekliyor


14.06.2021 / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Perakendecilik Meclisi Toplantısı, Meclisten Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay’ın katılımı ile Meclis Başkanı Alp Önder Özpamukçu başkanlığında, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Soner Kaya ve Perakende Ticaret Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa’nın katkıları, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin büyük ilgisi ve katılımı ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. ​
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, sektörden gelen talep ve önerilerin takibinin sağlandığını, sektörün her zaman yanında olduklarını ifade etti.
 
Meclis Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise, en son yapılan toplantıdan bugüne yaşanan gelişmeler hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunarak açılma kararıyla birlikte perakendecilik sektöründe yüzlerin gülmeye başladığını belirtti. 

Organize perakendenin oranının %30-35’lerde olduğunu söyleyen Meclis Başkanı, Meclisin asli misyonunun serbest ticaretin gelişimini sağlayarak sektörün büyümesini sağlamak olduğunu ifade etti. Modern perakendenin her 1 puan gelişiminin ülkemiz GSMH'sına 1,5-2 kat etki ettiği söyleyen Özpamukçu, ülkemiz refahının gelişimi için modern perakende oranının gelişmiş ülkeler  oranları olan %60-80 bandına doğru nasıl artırılabileceği konusunun günlük sorunların yanı sıra sektörün hep odağında olması konusuna dikkat çekti.
 
Pandemi döneminde çıkan Genelgelerle gıda dışı ürünlere getirilen kısıtlamaların sektöre verdiği zararları ele alan zincir market temsilcileri konuyla ilgili olarak bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu, normalleşmeyle birlikte alınan bu kararın devamının sektörü zora sokacağını dile getirdi.
 
Uzun dönemdir sektörün gündeminde olan kiralar konusunda bir düzenleme ihtiyacı olduğuna değinen Meclis Üyeleri, işletmelerin kapalı kalınan dönem boyunca kira ödemelerinden muaf tutulmaları gereğini özellikle ifade etti.

Diğer yandan Üyeler, pandemi dönemi için bir defaya mahsus  çatılı iş yeri kiralarında kiracılara 1 ay önceden bildirimde bulunmak suretiyle kira sözleşmesi süresi içinde herhangi bir zamanda herhangi bir cezai şart ve tazminat ödemeksizin kira sözleşmelerini erken feshedebilme hakkı tanınması hususlarını değerlendirerek, bu konuda Meclis tarafından bir çalışma grubu kurulması gerektiğini ifade etti.
 
Haziran ayı sonunda bitecek olan Kısa Çalışma Ödeneğinin uzatılması, SGK prim ve vergi borcu ödemelerinin yeniden yapılandırma taksitleri de dahil olacak şekilde ödemelerinin ertelenmesi taleplerinin devam ettiğini söyleyen Meclis Üyeleri, aşılamada sektör temsilcilerine sıra gelmesi sebebiyle duydukları memnuniyeti ifade etti.

Pandemi döneminde artan online ticaretle, bu alandaki reklam yatırımlarının arttığını belirten Üyeler, 2018 yılı sonunda çıkan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ocak 2019 itibarıyla dijital reklam satın almalarında başlayan stopaj uygulamasının ticaret içerisinde ciddi bir maliyet yarattığını, bununda beraberinde KDV yükü doğurduğunu dile getirerek ilgili Kurumlar nezdinde takibinin önemli olduğunu vurguladı.

29 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de yer alan kabul edilmeyen giderler konusuna da değinen Üyeler, pandemi sürecinde özkaynak/yabancı kaynak oranının işletmeler aleyhine bozulduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda finansman gider kısıtlaması uygulamasının kaldırılması taleplerini tartışıldı.

Perakende sektörünün kamudan beklediği destekler ve teşvikler olduğunu söyleyen Üyeler; enflasyon, artan döviz kurları gibi nedenlerle sermayelerinin eridiğini, yurtdışı örneklerinde olduğu gibi hibe destek mekanizmasının kurulmasının önemine dikkat çekti.
 
Gündem maddeleriyle ilgili olarak toplantıya davet edilen, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Soner Kaya ve Perakende Ticaret Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa ise Üyelerden gelen soruları yanıtladı.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA