TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TÜRİB Ar-Ge merkezi oldu


04.04.2021 / AnkaraTürkiye Ürün İhtisas Borsası’nın “TÜRİB Ar-Ge Merkezi” başvurusu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca onaylandı.​

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) etkin ve uluslararası standartta Borsacılık hizmetlerini hedefleyen misyon ve vizyonu doğrultusunda önemli bir başarıyı daha gerçekleştirdi. Geliştirmekte olduğu teknolojik altyapı ve yazılım mimarisi çalışmalarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge Merkezi onayı aldı.

 

TÜRİB, 28/02/2008 tarihli ve 5746 sayılı “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde “Ar-Ge Merkezi” belgesinin verilebilmesi için 18 Ocak 2021 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

 

Ar-Ge Merkezi başvurusu 23 Mart 2021 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantı ile karara bağlandı ve TÜRİB Ar-Ge Merkezi haline geldi.

 

TÜRİB bünyesinde Bilgi Teknolojileri Birimi içerisinde yer alan 382 metrekare alanda 6 proje ve 26 personeli içeren TÜRİB Ar-Ge Merkezi, finans ve yazılım teknolojileri alanlarında yenilikçi ve yüksek teknolojili ürünler üreterek tarım sektörünün etkinliğini ve verimini artırmayı, tarım borsacılığı ekosisteminin sorunlarına yönelik kapsayıcı ve yenilikçi çözümler sunmayı, bunların ticarileştirilmesi için çalışmayı ve nitelikli insan kaynağının istihdamına imkân sağlamayı hedefliyor.

 

TÜRİB, Ar-Ge Merkezi olarak yürütmekte olduğu projelerin kapsamlarına uygun olarak akademik işbirlikleri geliştirecek ve Ar-Ge niteliği olan projeler için ulusal ve uluslararası fonlara başvuracak.

 

TÜRİB, tarım sektörünün FinTech Merkezi olarak paydaşlarının Ar-Ge çözümleyicisi olmayı, Tarım 4.0 ve dijital dönüşüm kapsamında ortak bilişim alanı oluşturmayı hedefliyor. Ar-Ge merkezi olarak sağlanan destek ve teşvikler sayesinde hem ürün ihtisas borsacılığına hem de Türkiye’nin Ar-Ge ekosistemine katkıda bulunulacak.

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA