Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Arşiv

Sayfa İçeriği
 
24.01.2013 Kategori:Duyurular
Tek risk sigortası genel şartları

Yurtdışında yatırım yapan şirketlerimizin faaliyet gösterdikleri ülkelerde maruz kaldıkları çeşitli politik ve ticari riskler nedeniyle uğrayabilecekleri mali kayıpların teminat altına alınması amacıyla sigorta sektörü ile birlikte hazırlanan Tek Risk Sigortası Genel Şartları ekte sunulmuştur.​ ​

21.01.2013 Kategori:Duyurular
Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu

T.C. Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize gönderilen bir yazıda, ülkemizin dış pazarlarda karşılaştığı pazara giriş engellerinin ortadan kaldırılması için politikalar geliştirmek ve girişimlerde bulunmak amacıyla Bakanlıkları bünyesinde bir Pazara Giriş Engelleri (PGE) Çalışma Grubu’nun faaliyet gösterdiği bildirilmiştir. ​ ​

20.12.2012 Kategori:Duyurular
Türk Eximbank Yurtdışı Referans Banka Listesi Yayımlandı

Türk Eximbank’tan alınan 14.12.2012 tarih ve 25765 sayılı yazıda, Banka tarafından ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitlere uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması hedefleri doğrultusunda son dönemde özellikle orta ve uzun vadeli kredi, garanti ve sigorta programlarına ağırlık verildiği belirtilmiştir. ​ ​

18.12.2012 Kategori:Duyurular
Beyaz Rusya’ya gerçekleştirilen GTS kapsamı ürün ihracatında FORM A Belgesi düzenlemesine devam edilecektir.

Ekonomi Bakanlığı’ndan 05.09.2012 tarih ve 0320002951 sayılı yazıda, Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A) düzenlenen ülkelerden olan Beyaz Rusya’nın Avrupa Birliği’nin 2007 yılında aldığı bir karar doğrultusunda, AB’nin preferans sağladığı ülkeler listesinden geçici olarak çıkarıldığının tespit edildiği bildirilmiştir. ​ ​

18.12.2012 Kategori:Duyurular
YOİKK Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi, 2012 yılı çalışmalarını değerlendirdi

Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı eş başkanlığında yürütülen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi, 18.12.2012 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda  yapılan toplantı ile eylem planında sağlanan gelişmeleri değerlenirdi. ​ ​

12.12.2012 Kategori:Duyurular
2023 Türkiye İhracat Stratejisi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı Yapıldı

Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü olan 2012 yılında, ekonominin lokomotifi olan ihracatın sürdürülebilir bir yapıya kavuşarak 500 milyar dolara ulaşması ve Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi hedefine yönelik olarak, Ekonomi Bakanlığı eşgüdümü ile hazırlanan ve sorumlu ve ilgili kamu ve özel sektör kurumları ve sivil toplum kuruluşları işbirliği halinde uygulanacak 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı, 13.06.2012 tarih ve 28322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 6.6.2012 tarih ve 2012/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı olarak yürürlüğe girmiştir.​ ​

07.12.2012 Kategori:Duyurular
İhracatını Artırmak İsteyen 50 Şirket Aranıyor: Makine İmalatçılarının Dikkatine

Ekonomi Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Makine İmalatçıları Birliği ve Ziraat Bankası işbirliği ile 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” tebliği kapsamında gerçekleştirilecek “Makine İhracatının Artırılması” projesinde yer alacak 50 adet şirket belirlenecektir. ​ ​

07.12.2012 Kategori:Duyurular
IPA Türk Malı Belgesi

Türkiye – Avrupa Birliği (AB) mali işbirliği ilişkisinin takibini yapan Ortak İzleme Komitesi’nin 2009 yılı Ekim ayından itibaren yapılan toplantılarında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu arasında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşması’nın, malın menşeinin sertifikalandırılması ile ilgili 23 üncü maddesinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara değinilerek, ilgili düzenlemenin gereğinin yerine getirilmesinin öngörüldüğü belirtilmiştir. ​ ​

07.12.2012 Kategori:Duyurular
ICC WCF Menşe Şahadetnamesi Çalışma Grubu Toplantısı Paris’te yapıldı.

ICC WCF (Uluslararası Ticaret Odası Dünya Odalar Federasyonu) tarafından kurulan ve Birliğimizin de üyesi olduğu “Menşe Şahadetnamesi Çalışma Grubu” toplantısı 6 Haziran 2012 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’te yapıldı.

​ ​

23.02.2011 Kategori:Duyurular
Menşe Ve Dolaşım Belgeleri 2011 Yılı Satış Ve Onay Fiyatları Belirlendi

04.09.2010 tarih ve 27692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 77 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin beşinci maddesinin birinci fıkrasında, menşe ispat belgelerinin (EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR.MED Dolaşım Belgesi, Özel Menşe Şahadetnamesi (Form-A) ile Menşe Şahadetnamesi) satış ve onay bedellerinin ayrı ayrı olacak şekilde, Gümrük Müsteşarlığı’nın da görüşü alınmak suretiyle, her yıl TOBB tarafından belirlenerek, TOBB’a bağlı Odalar ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’na (TESK) bağlı Birlikler tarafından aynı şekilde uygulanmasını temin için açıklanacağı hükmüne yer verilmiştir. ​ ​

 
<<< 1 2 3 4 5
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA