TÜRKİYE YAZILIM SEKTÖRÜ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 

 
HEDEF 3: NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI GELİŞTİRMEK
NO EYLEM ADI SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞ SÜRE PERFORMANS GÖSTERGESİ AÇIKLAMA
3.1. Sektörün yıllık işgücü ihtiyacı
belirlenecektir.
ÇSGB,
TOBB
BSTB, MEB, MYK, İŞKUR, YÖK,
ÇASGEM, İlgili STK’lar, İlgili
Kamu Kurum ve Kuruluşları
Ocak 2017- Aralık 2019 İşgücü İhtiyaç analizinin yapılması  Yazılım sektörünün önümüzdeki yıllardaki gelişimi göz önüne alınarak sektörün her kademedeki işgücü ihtiyacı belirlenecektir.
*ÇASGEM: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi

 

Türkiye Yazılım Sektörü Eylem Planına erişmek için tıklayınız