Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Raporu Raporu Çalışmaları

 

Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Raporu yatırımların, üretkenliğin ve büyümenin artırılmasına olumlu veya olumsuz yönde etki eden düzenlemelerin ve kısıtlamaların tespit edilmesi ile beraber maliyetlere ve süreçlere ilişkin çalışmalar yapılarak, nihayetinde elde edilen bilgilere istinaden iş ortamına ilişkin ülkelerin dünya genelindeki sıralamalarını yapmayı amaçlamaktadır. 


Söz konusu raporun belirli başlıklar altında ülkeler arası kıyaslama imkanı sağlaması ve diğer yatırım yeri endekslerine kıyasla ülkeleri daha geniş kapsamda değerlendirme fırsatı sunmasının yanı sıra veri kaynaklarının ve yerel ortaklarının çeşitliliği, raporun ilgili ülke otoriteleri nezdinde politika oluşturulmasına veri teşkil eden bir özelliğe haiz olmasını sağlamaktadır.


Bu kapsamda Türkiye’de iş ortamının iyileştirilmesine yönelik olarak Birliğimiz tarafından rapordaki göstergelerde eylem planları hazırlanmakta, bu eylemlerin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerde bulunulmaktadır.


Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Raporu çalışmaları hakkında daha fazla bilgi almak için KOBİ Bilgi sitesini (http://www.kobi.org.tr ) ziyaret edebilirsiniz.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA