TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
GELİŞTİRME ZİYARETİ DENETÇİ DEĞERLENDİRME FORMU
   

Bu çalışmamızın amacı, Birliğimiz Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında gerçekleşen geliştirme ziyareti programına ve verilen danışmanlık(eğitim) hizmetine ilişkin düşüncelerin, önerilerin tespit edilmesine ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine ve dolayısıyla daha sonra Birliğimiz tarafından sağlanacak eğitim faaliyetlerinin verimliliğinin arttırılmasına yöneliktir.

Bu çalışmaya yapacağınız katkı ve ayıracağınız zaman için teşekkür ederiz.    

 
GELİŞTİRME ZİYARETİ
   
Oda/Borsa Adı
Ziyaret Tarihi
Türk Loydu Denetçisi/Denetçileri
   
Bu bölümde geliştirme ziyaretinin uygulanma sürecine ilişkin maddeler yer almaktadır.
Her bir maddede size uygun gelen seçeneği işaretleyiniz.
   
GELİŞTİRME ZİYARETİ PLANLANMASI
Geliştirme Ziyaretinin Süresi
Geliştirme Ziyaretinin düzenlendiği tarih (zamanlaması)
Geliştirme Ziyaretinin amacına uygunluğu
Geliştirme Ziyaretinin yöntemi ve tekniğinin konunun anlaşılabilmesi açısından uygunluğu
   
Bu bölümde geliştirme ziyareti sürecinde bulunan denetçilere ilişkin maddeler yer almaktadır.
Her bir maddede size uygun gelen seçeneği işaretleyiniz.
   
B. TÜRK LOYDU VAKFI DENETÇİSİ
ADI/ SOYADI:
Konuya hâkimiyeti (alanında yeterli bilgi birikimine sahip olması)
Zamanı etkin ve verimli bir şekilde kullanması
Standard maddelerinin gerekliliklerini açık, anlaşılır anlatabilmesi
Motivasyonu sağlaması ve iletişim kurma becerileri
Gerektiğinde konunun daha etkili anlaşılmasının sağlanması için Oda/Borsalara yönelik örnekler verebilmesi
Oda/Borsanın gelişmeye açık yönleri ve nasıl geliştirilebileceği hakkında yeterli bilgilendirme yapabilmesi
   
Görüş ve Öneriler  
CAPTCHA code