TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
DENETİM ZİYARETİ DENETÇİ DEĞERLENDİRME FORMU
   

Bu çalışmamızın amacı, Birliğimiz Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında gerçekleşen denetim ziyaretine ilişkin düşüncelerin, önerilerin tespit edilmesine, çözüm önerilerinin geliştirilmesine ve dolayısıyla daha sonra Birliğimiz tarafından sağlanacak eğitim faaliyetlerinin verimliliğinin arttırılmasına yöneliktir.

Bu çalışmaya yapacağınız katkı ve ayıracağınız zaman için teşekkür ederiz.
 
DENETİM ZİYARETİ
   
Oda/Borsa Adı
Ziyaret Tarihi
Türk Loydu Denetçisi/Denetçileri
TOBB Temsilcisi/Temsilcileri
   
Bu bölümde denetim ziyaretinin uygulanma sürecine ilişkin maddeler yer almaktadır.
Her bir maddede size uygun gelen seçeneği işaretleyiniz.
   
A. DENETİM ZİYARETİ PLANLANMASI HAKKINDA
Denetim Ziyaretinin Süresi
Denetim Ziyaretinin düzenlendiği tarih (zamanlaması)
Denetim Ziyaretinin amacına uygunluğu
   
Bu bölümde denetim ziyareti sürecinde bulunan denetçilere ilişkin maddeler yer almaktadır.
Her bir maddede size uygun gelen seçeneği işaretleyiniz .
   
B. TÜRK LOYDU VAKFI DENETÇİSİ HAKKINDA
Konuya hâkimiyeti (Akreditasyon Standardı hakkında yeterli bilgiye sahip olması)
Oda/Borsaların yapısı, işleyişi ve mevzuatına hakimiyeti
Standard maddelerinin gerekliliklerine ilişkin soruları açık ve anlaşılır biçimde sorabilmesi
İletişim kurma becerileri
Kapanış toplantısında mevcut durumu uygun ve anlaşılır şekilde özetleyebilmesi
   
Görüş ve Öneriler  
CAPTCHA code