Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Uygulamalar

Web Üye Sicil Uygulaması

uyegenel.jpgWeb Üye sicil uygulamasında Oda/Borsaların her türlü kullanımına yönelik: Üyelik işlemleri (kayıt, askıya alma, nace kodlu meslek gruplaması), aidat takibi, belge verme, belge hazırlama, hizmet işlemleri (hizmet tahakkuku ve tahsilâtı – hizmet tediye işlemi), çok kapsamlı ve detaylı raporlama (Genel üye listeleri – sicil raporları – tahakkuk tahsilat raporları – istatistik raporları başlıkları altında 36 farklı rapor), etiket hazırlama, 2005 yılı seçimlerinden itibaren seçim kurullarınca kabul edilen “Seçim listesi” hazırlama, merkezi üye veritabanını anlık olarak güncellemek mümkündür. Web üye uygulaması müdürlüğümüzce hazırlanan Web Muhasebe Uygulamasıyla entegre çalışmaktadır. 2004 yılı sonlarında devreye alının Web Üye Sicil uygulaması bugün 300’den fazla Oda/Borsa tarafından tam zamanlı şekilde kullanılmaktadır.


 

mhsgenel.jpgWeb Muhasebe uygulaması 2004 yılı sonunda tamamlanmış ve 2005 cari işlem yılında devreye alınmıştır. Uygulama TOBB Muhasebe yönetmeliğiyle tam uyumlu şekilde Tek Düzen Hesap Sistemi mantığıyla çalışmaktadır. 250’nin üzerinde Oda/Borsa tarafından kullanılmakta olan uygulama Web Üye Sicil – Vezne Uygulamasıyla entegre şekilde çalışarak kullanıcıların iş yükünü hafifletmektedir. Kullanıcılar uygulama üzerinden muhasebe fişi(tahsil – tediye – mahsup) yapabilir, bütçeleme(bütçe – bütçe izleme raporu – bütçe planlama – bütçe aktarımı – bütçe/hesap planı ilişkisi aktarımı) işlemleri oluşturabilir. Hesap planı oluşturulması ve bir önceki yıldan hesap planı aktarımı yapabilir,listeler menüsünden 27 farklı (fişler – bütçe raporları – resmi raporlar – resmi olmayan raporlar) raporlama ve listeleme yapabilir, yönetici işlemlerinden kullanıcı yönetimi sağlayıp kendine alt kullanıcılar açıp, bu kullanıcıların yetkilendirilmesi veya kısıtlanmasını sağlayabilir.

 

 

 

 
 
borsagenel.jpgWeb Borsa Tescil Uygulaması 2006 yılı başında devreye alınmıştır. Web muhasebe ve üye uygulamalarıyla entegre çalışmakta olan uygulama 50’den fazla Ticaret Borsası tarafından kullanılmaktadır. Kullanıcı bu uygulama üzerinden 8 farklı beyanname oluşturmak suretiyle, bu beyannamelerden stok/stopaj hareketlerini oluşturabilir. Uygulamada bütün hareketlerin detaylı şekilde gösterildiği raporlar (16 adet), tescil defteri ve günlük/haftalık/aylık/yıllık/iki tarih arasında alınabilen bültenler mevcuttur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Sanayi Kapasite Raporu Uygulaması

 

sanayigenel.jpgSanayi Kapasite Raporu Uygulaması müdürlüğümüz tarafından 2006 yılında tamamlanmış, uzun ve kapsamlı test çalışmaları sonucu 2008 yılında devreye alınmıştır. Bugün Sanayi Envanterinin en önemli girdisi “Sanayi Kapasite Raporu Uygulaması” tarafından sağlanmaktadır. Uygulamanın devreye girmesiyle birlikte kâğıt ortamı kaldırılmış, kargo giderlerinden ve zamandan tasarruf edilmiştir. 2 – 3 süren onay süreçleri, saatler seviyesine getirilmiştir. 246 oda tarafından kullanılmakta olan uygulamadan hazırlanan Sanayi Kapasite Raporları, ülke genelinde hazırlanan raporların %85 ni oluşturmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İş Makineleri Bilgi Sistemi
 
imbsana.jpg

İş makinesi bilgi sistemi; özel veya tüzel kişilere ait, tarım kesimi dışında, sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılan iş makinelerinin tescili sistem tarafından yapılabilmektedir. İş makinesi tescil bilgileri (sahiplik, şahıs veya firma unvan adres vs) teknik bilgiler (iş makinesi marka, cins, ağırlık, uzunluk, çalışma tipi) gibi bilgiler bulunmaktadır. 250 oda tarafından (TO - SO – TSO) tarafından kullanılmaktadır. Sistem sayesinde hırsızlıklara ve suiistimallere karşı kontrol ve ülke çapında iş makinesi sorgulama imkânı gelmiştir. İş makine kayıtları tekilleştirilme çalışmaları yapılarak, mükerrer, akıbeti bilinmeyen kayıtlar  güncellenmiştir. Odaların iş makinesi kaynak bilgilerini her ay Milli Savunma Bakanlığı’na kâğıt ortamda göndermelerine son verilmiş, elektronik ortamda web servisleri ile aktarılması sağlanmıştır. Gönderim giderleri (kırtasiye, kargo vs) ortadan kaldırılmış, personel zamanından tasarruf sağlanmıştır. 

 

 

 

 
atıkborsası.jpg
Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan “Atık Borsası” uygulaması 2006 yılının Eylül ayında devreye alınmıştır. Uygulamanın devreye alınmasıyla; üretim sonucu ortaya çıkan atıkların geri kazanılması, ikincil hammadde olarak değerlendirilmesi, atık madde arz/taleplerin ilan edilmesi sağlanmıştır. 1074 firmanın aktif olarak üyesi bulunduğu uygulamayla, atık ve çevreyle ilgili haber duyuru ve konularla alakalı belge/bilgi paylaşımı sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA