Pistonlu Hava Kompresörleri Sektör Raporu-1

 

 

Sayın İhracatçı,

 

Singapur, nüfusu 4.6 milyon olmakla beraber, GSYİH’sının üç misli ticaret hacmine sahip ve 2003 yılında 272,3 milyar Dolarlık (yaklaşık yarısı bölge ülkelerine re-eksport olan; 2003 için 64,4milyar ABD Doları) dış ticaret hacmi gerçekleştirmiş ABD, Japonya, Almanya ve Holanda gibi dünya ve Malezya, Tayvan, Tayland, Çin, Endonezya, Hindistan ve Avustralya gibi bölge ülkeleri ile güçlü ekonomik ve ticari bağlantısı olan bir ülkedir.

 

Ülkenin etnik yapısı, Türk firmalarının ticari faaliyetlerini başta Çin olmak üzere diğer Güney-doğu Asya ülkelerine yaymaları için önemli bir avantajdır. Zira, Singapur nüfusunun %76,7’si Çin, %14’ü Maley ve %7,8’i de Hint kökenlidir. Özellikle Çin kökenli vatandaşlar Singapur-Çin ticari faaliyetlerinde çok aktif bir rol oynamaktadırlar. Ayrıca ülke nüfusunun %14,9’unun müslüman olması da ülkemiz açısından avantaja dönüştürülebilecek bir faktördür.

 

Diğer yandan, son dönemde Singapur gerçekleştirilen Fuarları önemli katılımlar olmaya başlamıştır;

 

·                     11 Eylül 2001 sonrası, Avrupa ve ABD’ye girişin çok zor olması,

·                      Çin’in önderliğinde başta Güney-doğu Asya ülkeleri olmak üzere, bölge ülkelerinin uluslararası ticaretteki ağırlığının artması,

·                     Bölgenin diğer bölgelere göre nispeten ucuz olması,

·                     Singapur’un bölgedeki serbest ekonomi kuralları ile en iyi ulaşım ve telekomünikasyon altyapısına sahip olması

·                     Ülkenin etnik yapısı gereği nüfusunun belli oranlar dahilinde Çince, Maleyce ve Hintçe’nin yanısıra, toplam nüfusun resmi dil olan INGİLİZCE konuşabilmesi

 

bu artışın nedenleri olarak gösterilmektedir.

 

 

 

Bu kapsamda, Müşavirliğim, Singapur pazarında firmanızında yer alabilmesi amacıyla aşağıda yer alan ürün pozisyonları ile ilgili sektör raporu  hazırlamış bulunmaktadır.

 

8414 GTIP nolu Hava-vakum Pompası, Hava/gaz Kompresörü, Vantilatör, Aspiratör Ürünleri,

 

8414 80 GTIP nolu Diğer Amaçlar İçin Kullanılan Komresör, Vantilatör, Aspiratör Ürünleri,

 

8414 90 GTIP nolu Hava-gaz Pompası, Kompresörü, Vantilatör Vb. Aksamı, Parçaları  Ürünleri,

 

Aşağıda Singapur’un söz konusu ürünlerle ilgili ihracat-ithalat ve re-eksport rakamları yer almaktadır;

 

Singapor`un 8414 GTIP nolu Hava-vakum Pompası, Hava/gaz Kompresörü, Vantilatör, Aspiratör Ürünleri Dış Ticaret Rakamları* (ABD $) 1.000

(HS 8414 Air Or Vacuum Pumps Air Or Other Gas Compressors & Fans Ventilating Or Recycling Hoods With Fan)

 

ITHALAT

IHRACAT

RE-EXPORT

Diğer Ülkeler

410.000

436.800

211.000

Türkiye

50

5.180

150

       Kaynak: International Enterprice Singapor

·         Hesaplamlarda 2003 yılı döviz kuru ortalaması olan 1 ABD= 1.74 Sin Doları esas alınmıştır.

 

Singapor`un 8414 80 GTIP nolu Diğer Amaçlar İçin Kullanılan Komresör, Vantilatör, Aspiratör Ürünleri Dış Ticaret Rakamları* (ABD $) 1.000

(HS 841480 Other Air Or Gas Pumps Compressors )

 

ITHALAT

IHRACAT

RE-EXPORT

Diğer Ülkeler

115,434

83,640

67,576

Türkiye

30

49

49

       Kaynak: International Enterprice Singapor

·         Hesaplamlarda 2003 yılı döviz kuru ortalaması olan 1 ABD= 1.74 Sin Doları esas alınmıştır.

 

841490 GTIP nolu Hava-gaz Pompası, Kompresörü, Vantilatör Vb. Aksamı, Parçaları Ürünleri Dış Ticaret Rakamları* (ABD $) 1.000

(HS 841490 Parts For Vacuum Air Pumps Compressors Fans Ventilating Hoods & Free-piston Generator)

 

ITHALAT

IHRACAT

RE-EXPORT

Diğer Ülkeler

102,365

53,300

34,700

Türkiye

0.635

 

 

       Kaynak: International Enterprice Singapor

·         Hesaplamlarda 2003 yılı döviz kuru ortalaması olan 1 ABD= 1.74 Sin Doları esas alınmıştır.

 

Yukardaki tablolardan da görüleceği üzere, Singapur toplam 410 milyon dolarlık 8414 GTIP nolu Hava-vakum Pompası, Hava/gaz Kompresörü, Vantilatör, Aspiratör Ürünleri  ithal ederken, 211 milyon dolarlık malı ise tekrar ihraç etmektedir.

 

İhracat, re-eksport ve ithalat rakamlarının hangi ülkelerden gerçekleştirildiğine dair detayli liste ise ekte yer almaktadadır.

 

Bu kapsamda, çalışmalarınızda faydalı olabileceği düşüncesiyle, rapora konu ihraç ürünlerin potansiyel Singapur’lu ithalatçılarının listesi -sorumlu isim ve açık adresler dahil- ekte gönderilmektedir.

 

Diğer yandan, Müşavirliğimiz bilgi bankasından gönderdiğimiz ithalatçı firmalara ek olarak söz konusu sektör firmaları ile ilgili araştırmanızı öncelikle Singapur, genel olarak ise Güney Doğu Asya piyasasına yönelik olarak aşağıda yer alan web sayfaları yardımıyla genişletmeniz de mümkündür ve mutlaka yapmanızda fayda vardır.

 

Bunun yanısıra, Singapur'da, 4 kalem mal grubu (petrol ve petrol ürünleri, tütün ve tütün mamülleri, alkollü içkiler, motorlu taşıtlar) dışındaki mallardan gümrük vergisi, resim ve harç alınmamaktadır. Ancak, bütün mallardan %5 oranında GST (Goods and Services Tax- Mal ve Hizmetler Vergisi) tahsil edilmektedir.

 

Gelişmeler doğrultusunda Müşavirliğimize başvurmada lütfen tereddüt etmeyiniz.

 

Bilgilerinizi rica eder, bu vesile ile işlerinizde başarılar dilerim.

 

 

   H. Halil VANLI

  Ticaret Müsavir Yrd.

 

 

NOT:  1-Size yolladığımız potansiyel firmalar içinde detaylı bilgi (firmanın kullandığı markalar, distribütörünün olup olmadığı, toplam çalışan sayısı ve ürün yelpazesi gibi…) sahibi olmak istediğiniz firmaları Müşavirliğimize bildirmeniz halinde gerekli araştırma yapılacaktir.

               

 

EKLER;

 

A.) LIST OF POTENTIAL IMPORTERS

 

1. Compressors -Air and Gas- AND Spare Parts 16 S.doc

2. Compressors -Air and Gas- from GREEN BOOK a.doc

3. Compressors-Air & Gas- and Spare Parts FR Inds Automation Book 84.PDF

4. Compressors-AIR and GAS-distrib-Import 28.xls

5. Compressors-Air and Gas-from yellow pages-16.doc

6. Compressors-AIR-distributors 23.xls

7. Compressors-GAS-distributors 11.xls

8. Compressors-general-distributors 47.xls

 

B.) CHAMBERS AND COMMERCES/ Ticaret ve Sanayi Odalari ve Mesleki Kuruluşlar,

 

1. Business Associations/İş Dernekleri-Singapur-Türk İşadamları Derneği dahil-

2. Public Economic Institutions of Singapore/Önemli ekonomi ve ticaret ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları,

3. Singapore Trade Associations/Ticari Meslek Dernekleri,

4. Singapore Business Federations/,

5. Local and Foreign Chambers of Commerce-Yerli ve yabanci Ticaret ve Sanayi Odalari,

6. Foreign Trade Promotion Agencies in Singapore/ Singapur da yerleşik diğer ülkeler Ticaret

. Müşavirlikleri (Singapur da 10.000 yabancı kökenli firma ile bu firmaların oluşturduğu 15 adet yabancı  Ticaret ve Sanayi Odası Bulunmaktadır)

 

C.) İlgili Ürünün Singapur ithalat-İhracat ve re-eksport rakamları (STATISTICS)

 

  1. Statistic Report for HS Code 8414/84190/841480
    1. Product: HS 8414 Hava-vakum Pompası, Hava/gaz Kompresörü, Vantilatör, Aspiratör Ürünleri,

(Air Or Vacuum Pumps Air Or Other Gas Compressors & Fans Ventilating Or Recycling Hoods With Free-piston Generator)

    1. b. Product: HS 841490 Hava-gaz Pompası, Kompresörü, Vantilatör Vb. Aksamı, Parçaları  

(Parts For Vacuum Air Pumps Compressors Fans Ventilating Hoods & Free-piston  Generator )

    1. Product: HS 841480 Diğer Amaçlar İçin Kullanılan Komresör, Vantilatör, Aspiratör

(Other Air Or Gas Pumps Compressors Etc)

 

2.. Turkiye- Singapore Statistics

 

D.) RELATED ASSOCIATION

 

1. SINGAPORE METAL & MACHINERY ASSOCIATION

    7A JALAN KUBOR, SINGAPORE 199025

    TEL: 65 62941604                FAX: 65 62941891

    E-MAIL:smma@smma.org.sg                URL: www.smma.org.sg

   Contact Person: Mr Low Kok Hua-President

 

2. SINGAPORE IMPORTERS & EXPORTERS ASSOCIATION

    70 ANSON RD, #27-00 APEX TOWER

    SINGAPORE 799005

TEL: 65 62201933                FAX: 65 62231228

 

       

WEB SAYFALARI VE KULLANIMLARI;

 

A) POTANSİYEL İTHALATCI ARAMA SİTELERİ

 

1) Singapur Ticaret ve Sanayi Odalari Web Sayfalarından Ticari Taleplere Ulaşım:

 

a) Singapore-Çin Ticaret ve Sanayi Odası: (Website: http://www.sccci.org.sg)

 Ticari Talepler için:

 

                        http://english.sccci.org.sg/index.cfm?GPID=-1&CSEARCH=1&Catg=2

 

b)Singapore-UluslararasıTicaretveSanayiOdası:(www.sicc.com.sg)

Ticari Talepler için:

 

http://directory.sicc.com.sg/SICCMain.aspx?cat=&Src=

 

c) Singapore-Hindistan Ticaret ve Sanayi Odası :www.sicci.com

d) Singapore-Maley Ticaret ve Sanayi Odası: www.smcci.org.sg

 

2)www.thegreenbook.com

 

Bu sitede, ekranın “search” yazan bölümüne ürettiğiniz ürünün adını yazdıktan sonra, sağ köşede yer alan seçeneklerden “ Products and Services” seçeneğini işaretledikten sonra “find it” i tıklayınız.

 

3) www.businesscontact.gov.sg/etops

 

Bu sitede, sağ ortada “Search By” kısmının altında yer alan 6 değişik arama tipinden (mal almak isteyen, mal satmak isteyen ve GTİP/HS Codes bazlı arama v.s) en kapsamlı sonuç vereni “ HS Codes” adlı bölümdür. Bu bölüme girdiğinizde “Code” ya da “ Description” kısımlarından “description” bölümüne ürününüzün adını yazdıgınızda size net olarak söz konusu ürünü üreten yada ihraç/ithal eden firmaların listesini verecektir.

 

4) www.businesscontact.gov.sg/ehtml/home.asp

 

Bu sitede, sol ortada yer alan “ Free listing (foreign companies)” bölümünde firmanızın detaylarını parasız yayınlatabilirsiniz.

 

5) www.iesingaporebiz.co

 

Bu sitede, değişik arama yapma alternatifleri mevcuttur. Ancak, en etkin yol “Industry Caregories” bölümünde ürününüzün ait olduğu sektörün üzerine bir kez tıklamanızdır.

 

6) www.ebizasialink.com

 

Bu site tüm ülkeleri kapsadığından öncelikle “All Countries” bölümünden “Singapore” seçilmeli daha sonra ise ”Products and Services” düğmesi seçildikten sonra “Search For” bölümüne ilgili ürün adı yazılmak suretiyle arama yapılmalıdır.

7)  www.yellowpages.com.sg

 

a)            Bu web sayfasını açtığınızda, karşınıza çıkan ekranın sol alt köşesinde yer alan “Business Solutions” başlığı altında bulunan “Trade Inquiry” bölümü aracılığı ile ihraç etmek istediğiniz ürün ile ilgili talebinizi kayıt ettirip potansiyel alıcılara ulaşmanız mümkündür.

b)            Ekranın tam ortasında beliren “I am looking for……”cümlesinin devamina aradığınız ürün detayını yazmanız halinde ilgili firmalar liste halinde belirecektir.

 

8) http://www.aaaoe.com

 

Bu web sayfası kanalıyla ithalat veya ihracat talebinde bulunulabilmektedir.

 

9) www.eworldfaxdirectory.com

 

            Bu web sayfası yardımıyla, Singapur, Malezya, Hong-Kong, Tayland, Tayvan, Endonezya, Bruney ve Filipinler de mevcut olan firma bilgilerine ulaşmak mümkündür.

 

BUSINESS TO BUSINESS

 

1 http://www.accessasia.com/A/Default.asp

 

2 http://www.alibaba.com

 

3 http://www.alltradeleads.com

 

4) http://www.asiatrade.com

 

5 http://www.asiannet.com

 

6) www.samalla.com

 

Bu web sayfası kanalıyla ithalat veya ihracat talebinde bulunulabilmektedir.

 

B) ÜRÜNÜNÜZLE İLGİLİ DETAYLI İSTATİSTİKLERİN BULUNDUĞU                                                     SİTE

 

1)      http://www.iesingapore.gov.sg/

 

Bu siteden faydalanabilmek için ücret karşılığı üye olmak gerekmektedir. Bu kapsamda söz konusu sitede, sağ köşede yer alan “Quick Links” bölümünde “Statlink” seçeneğini tıkladığınızda karşınıza “Statlink” sayfası gelecektir. Üyelik işlemlerini gerekleştirmek için ekranın solunda yer alan seçeneklerden tekrar “Statlink” seçeneğini tıklamanız gerekmektedir.

 

C) ŞİRKET SİCİL KAYDI ARAŞTIRMASI

 

“Accounting and Corporate Regulatory Authority”nin http://www.acra.gov.sg/information/instantinfo.html web sayfası aracılığı ile cüz`i bir ödeme karşılığında her türlü şirket sicil bilgilerine ulaşmak mümkündür.

 

Ayrıca, https://www.psi.gov.sg/NASApp/tmf/TMFServlet?app=RCB-BIZFILE-BIZCODIR adresinden hiç ödeme yapmaksızın sadece ilgili şirketin halihazırda ticaret siciline kayıtlı olup olmadığı tesbit edilebilmektedir.

 

D) IHALE ILANLARI

        

1)             http://www.gebiz.gov.sg/

(http://www.gebiz.gov.sg/scripts/tenderNotice.do?strSubmit=showIttListing&chPublishDateCondCheckFlag=Y)

 

 

 

 

Bu sitede, kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan tüm inşaat ihaleleri  yayımlanmaktadır. Söz konusu ihale ilanlarına, ilgili web sayfasının sağ köşesindeki “Tendering Information” başlıklı kutucuğunun  “TENDER NOTICE” bolümüne girilmek suretiyle ulaşılabilmektedir.  

 

       2) Diğer yandan, Eulid INFO Tech Pvt. Ltd. adlı özel bir firmanın http://www.tendersinfo.com adlı web sayfası marifetiyle de, başta Hindistan olmak üzere tüm Güney Doğu Asya ülkelerinin ihale ilanlarına ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

 

D) YATIRIM/PROJE İMKANI ARAŞTIRAN FİRMALAR İÇİN WEB SAYFASI

 

3) www.businesscontact.gov.sg/ehtml/home.asp

 

Bu sitede, sol ortada yer alan “ Free Listing (foreign companies)” bölümüne firmanızın detaylarını –parasız- girdiğinizde yatırım veya bayilik gibi işbirliği taleplerinize muhatap bulabilirsiniz.

 

E) SİNGAPOR`DA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARLARA ERİŞİM SİTELERİ

 

http://www.saceos.org.sg/Event/index.asp

 

http://www.sgmeetings.com/ttd_cne/2003/con_exh_search.asp?flag=2

 

            http://www.allworldexhibitions.com

 

 

·      www.gov.sg  Singapur E-Devlet sitesi (Tüm Kamu Kuruluslarına ve Sanayi/Ticaret odalarına linklerin bulundugu bir ana sayfa. Bu sayfa üzerinden tüm Devlet Kuruluşlarına ve ticaret odalarına linkler vasıtasıyla erişim sağlanabilmektedir.)