Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ücret İadesi

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilan yayım ücretlerinin yatırıldığı banka hesap numaralarına ilan yayım bedeli dışında sehven havale yapılması ya da ilan yayım bedelinin sehven fazla yatırılması halinde aşağıda yer alan formun eksiksiz doldurularak, banka dekontuyla birlikte, Müdürlüğümüzün Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 Ankara adresine posta/kurye vasıtasıyla gönderilmesi ve (0 312) 218 23 77 –218 23 72 – 218 23 45 numaralı telefondan işlemin takip edilmesi gerekmektedir. Talep edilen ücret iadesi talebin doğru olması halinde iadesi istenen kişi ya da kurumun belirtmiş olduğu hesabın IBAN numarasına yaklaşık bir hafta içerisinde iade edilmektedir.

İade talebinin gerçekleşebilmesi için aşağıdaki açıklamalara önemle dikkat edilmesi gerekmektedir:

 

Ücret iadesi formu için lütfen buraya tıklayınız. 


1. Ücret iadesinin yapılması istenen gerçek kişi ise adı ve soyadı; ticari işletme ise ticaret unvanı açık bir şekilde yazılmalıdır.
Havaleyi gösteren banka dekontunda şirket unvanının yer alması halinde, ücret iadesinin şirketin veya şirket ortaklarının birisinin veya şirket temsilcilerinden birisinin banka hesabına istenmesi gerekmektedir.
Havaleyi gösteren banka dekontunda şirket temsilcilerinden birisinin adı yer alması halinde ise iade şirketin hesabına istenebileceği gibi havaleyi gerçekleştiren şahsın hesabına da istenebilir.

2. Havale işlemini gerçekleştiren gerçek/tüzel kişinin telefon ve adres bilgileri açık bir şekilde yazılmalıdır.

3. Havale işlemini sehven gerçekleştiren gerçek kişi ise adı ve soyadı; ticari işletme ise ticaret ünvanı açık bir şekilde yazılmalıdır.

4. Havale işleminin yapıldığı tarih saat, gün, ay, yıl olarak yazılmalıdır.

5. Havalenin TOBB’un hangi banka hesabına yapıldığı banka ve şube adı ile hesap numarası gösterilmek suretiyle yazılmalıdır.

6. TOBB hesabına havale edilen tutar rakam ile yazılmalıdır.
7. İadesi istenen tutar rakam ile yazılmalıdır.

8. İadenin talep edildiği tarih gün, ay, yıl olarak yazılmalıdır

9. İadenin istendiği banka adı açık bir şekilde yazılmalıdır.

10. İadenin istendiği bankanın şubesinin adı açık bir şekilde yazılmalıdır.

11. İlgilinin iadeyi istediği banka hesap numarası IBAN Kodu belirtilerek yazılmalıdır. Banka dekontunun da formla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
12. Sehven havale edilen tutarın hangi sebepten ötürü gerçekleştiği kısa ve açık bir şekilde yazılmalıdır.

13. Ticari işletmenin kayıtlı olduğu ticaret sicili memurluğunun adı yazılmalıdır. Havaleyi yapan gerçek ya da tüzel kişi ticaret sicili memurluğuna kayıtlı değilse havale işleminin yapıldığı bölgede faaliyet gösteren ticaret sicili memurluğunun adı yazılmalıdır.

14. Açıklama kısmında belirtilen hususun doğru olduğunu gösteren ticaret sicili memurunun imzası ve kaşesi ile onay tarihi gün, ay, yıl olarak yazılmalıdır.
15. Sehven fazla havale edilen tutarların iade edilebilmesi için ilan metninin yayımlanmak üzere Gazete Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir

 
 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA