Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ticaret Unvanı Sorgulama

Türk Ticaret Kanunu’nun 41 ila 54 üncü maddelerinde ticari işletmelerin kullanmakla yükümlü oldukları ticaret unvanı ile ilgili hükümler yer almaktadır. Buna göre gerçek kişilerin ticaret unvanı ad ve soyadlarından meydana gelmekte olup, ad ve soyadın kısaltılmaksızın yazılması gerekmektedir. Gerçek kişinin seçmiş olduğu ticaret unvanı faaliyet gösterdiği ticaret sicili memurluğunda faaliyet göstermekte olan başka bir gerçek kişi ile aynı olamaz. Kişinin herhangi bir karışma olmaması için unvanına ilave yapabilir. Bir tacirin unvanını meydana getirmek üzere ad ve soyadına yapacağı ilavelerin tacirin hüviyeti veya işletmenin genişliği ve ehemmiyeti yahut mali durumu hakkında üçüncü şahıslarda yanlış bir kanaat meydana gelmesine yer verebilecek mahiyette veya gerçeğe yahut amme intizamına aykırı olmaması şarttır.

 

 
Tüzel kişilere ait işletmelerde ise:
 

 

1. Kollektif şirketin ticaret unvanının bütün ortakların veya hiç olmazsa ortaklardan birinin ad ve soyadı ile ortada şirket münasebeti bulunduğu ve şirketin kollektif olduğunu gösterecek kelimeler yer almalıdır.
 
2. Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin unvanı, komandite ortaklardan hiç olmazsa birinin ad ve soyadı ile ortada şirket münasebeti bulunduğunu ve şirketin adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olduğunu gösteren kelimeler yer almalıdır.
 
3. Limited, Anonim ve Kooperatif şirketlerin işletmelerinin ne işle uğraştığını göstermeleri şartıyla ticaret unvanlarını serbestçe seçebilmektedir.  Bunların unvanlarında Limited şirket, Anonim şirket ve Kooperatif kelimelerinin bulun­ması şarttır. Unvanlarında gerçek bir kişinin ad veya soyadı bulunduğu takdirde, şirket nevi­ni gösteren sözler, rumuzla veya kısaltılmış olarak yazılamaz.
 

 

İşletmeniz için seçmeyi düşündüğünüz ticaret unvanın başka bir işletme tarafından kullanılıp kullanılmadığını görmek için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın veritabanlarından sorgulama yapabilirsiniz.
 
 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA