Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Onaylı Suret Talepleri

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi hükmü gereğince 21.2.1957 yılından beri yayınlanmakta olan gazetelerin tüm sayıları elektronik ortamda muhafaza edilmektedir. Talep halinde eski sayıların fotokopi şeklindeki suretleri tasdik edilerek Müdürlüğümüz veznesinden ilgililere elden teslim edilmesi ya da posta yoluyla başvurulması durumunda ilgililerin adreslerine gönderilmesi suretiyle iletilmektedir.
 
İlan hacminin son yıllarda önemli ölçüde artması sebebiyle günlük ortalama 900 sayfa basılan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 01.10.2003 tarihten günümüze kadar yayımlanan tüm sayıları internet sayfamızdan ücretsiz olarak görüntülenebilmektedir. 01.01.1993-01.10.2003 tarihleri arasında yayımlanan bütün ilanların ise indeks bilgileri bilgisayar kayıtlarında bulunmakta olup, ticaret sicili numarası veya ticaret unvanı bilgisi üzerinden tarama yapılmaktadır.
 
01.10.2003 tarihinden önce yayımlanmış ilanlara ait taleplerde ticari işletme unvanı ve ticaret sicili numarası bilgileri ile gazetenin hangi sayı ve sayfasının talep edildiğini ya da ilanın hangi yıla ait olduğunu belirten bir yazı ile ilan fotokopi bedelini gösteren banka dekontunun “Dumlupınar Bulvarı, No:252, 06530 Ankara” adresindeki Müdürlüğümüze gönderilmelidir. Gazete fotokopi beher bedeli 12,- TL olup; banka hesapları menüsünde yer alan fotokopi bedelleri için kullanılmakta olan Birlik hesabımıza yatırılması gerekmektedir.
 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA