Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Abonelik Hizmetleri

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi için iki farklı abonelik hizmeti sunulmaktadır.

 

Kağıt Ortamında Abonelik: Günlük olarak yayımlanan gazete takımı (yaklaşık 1000 sayfadan oluşur) yayımlandığı gün kağıt ortamında kargo ile abonenin adresine gönderilecektir. 2019 yılı ücreti 15.000 TL’dir.

 

Elektronik Gazete Aboneliği: Günlük olarak yayımlanan gazete, PDF formatında (yaklaşık 1000 sayfadan oluşur) ilan türlerini de içerecek şekilde fihristli olarak (fihrist excell dosyası olacaktır. İçerdiği bilgi: sıra no, tsm no, ticaret unvanı, tsm, Gazete tarihi, sayısı, sayfası, ilan türü) CD’ye kaydedilmek suretiyle kargo ile abonenin adresine gönderilecektir. 2019 yılı ücreti 27.500 TL’dir. Gönderim metodu şubat ayı sonunda abonelere kullanıcı ve şifre verilmek suretiyle web sitesi üzerinde dosyanın indirilmesi şeklinde değiştirilecektir.

 

Elektronik Gazete Aboneliği İlan Tür Bilgisine İlişkin Önemli Uyarı:
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 56 ncı maddesinin (m) bendine dayanılarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tatil günleri dışında her gün Ankara'da çıkarılmaktadır. Gazetede yayımlanacak ilanlar kod cetveli esas alınarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü personelince ilanların takibi ve tasnifi amacıyla bilgisayara kaydedilmektedir. Kayıt esnasında çeşitli nedenlerle kodlama hatası olabilmektedir. Dolayısıyla Gazetede yayımlanan ilan metni esas kabul edilmeli ve türün ilanla uyumlu olup olmadığı kontrol edilmelidir. İlan metni esas alınarak işlem tesis edilmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 37 nci maddesi çerçevesinde görünüşe güven ilkesi ile korunmaktadır. Bu itibarla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ilan incelenmeden salt ilan türü esas alınarak tesis edilecek işlemler nedeniyle doğacak ihtilaflar sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu olmayacaktır.

 

Abonelik süreci,  aşağıdaki formun abonelik ücretinin tamamının yatırıldığını gösteren banka dekontu ile birlikte ttsgmd.abone@tobb.org.tr e-posta adresi ile Müdürlüğümüz adresine (ıslak imzalı olarak) iletilmesi halinde başlatılmış olacaktır.

 

Abonelik Formu için lütfen tıklayınız.
     
   

 

Abonelik Tipi

2019 Yılı

1-

Kâğıt Ortamında Abonelik (Yıllık)

15.000 TL

2-

Elektronik Gazete Aboneliği (Yıllık)
(İlan türlerini içeren fihristli)

27.500 TL

 

Elektronik Gazete: Günlük olarak yayımlanan gazete, PDF formatında (yaklaşık 1000 sayfadan oluşur) ilan türlerini de içerecek şekilde fihristli olarak (fihrist excell dosyası olacaktır. İçerdiği bilgi: sıra no, tsm no, ticaret unvanı, tsm, Gazete tarihi, sayısı, sayfası, ilan türü) CD’ye kaydedilmek suretiyle kargo ile talep sahibinin adresine gönderilecektir. 2019 yılı ücreti 165 TL’dir.

 

Elektronik gazete talebi,  ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu ile birlikte ttsgmd.abone@tobb.org.tr e-posta adresine iletilmelidir.

 

1-

Elektronik Gazete Bedeli (Bir günlük)
(İlan türlerini içeren fihristli)

165 TL

 

 

Banka Şubesi

Hesap Numarası

Açıklama

AKBANK AKANLIKLAR ŞUBESİ

TR510004600153888000069075

Abone Bedeli / Elektronik Gazete Talebi

 

 

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA