Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Duyurular

» Suudi Arabistan Araç Standartları ile ilgili duyuru

Suudi Arabistan’ın standartlar ile ilgili kurumunun ülkeye girecek olan araçlar ile ilgili bir düzenleme yaptığı ve 08/04/2016 tarihinden itibaren bu standartlara uymayan araçların ülkeye girmesine Suudi Arabistan Gümrük İdaresi tarafından izin verilmeyecektir Söz konusu düzenlemelere Suudi Standart, Ölçüm ve Kalite Kurumu’nun internet sitesinden ulaşılabileceği gibi bu bağlantıdan da indirilebilir.

 

» İran, Kırgızistan ve Yunanistan’daki TIR-EPD sistemine ilişkin pozitif gelişmeler

 

1-TIR-EPD SİSTEMİ 15 ARALIK 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN İRAN’DA ZORUNLU HALE GELECEKTİR.
İran Gümrük İdarelerinin kararı doğrultusunda, 15 Aralık 2014 tarihinden itibaren TIR Karnesi kapsamında taşınan her eşya için, İran’daki tüm gümrük müdürlüklerinde TIR-EPD sistemi aracılığıyla elektronik ön beyan zorunlu hale getirilmiştir.
2- YUNANİSTAN GÜMRÜK İDARELERİ IRU TIR-EPD SİSTEMİNE TAM OLARAK ENTEGRE OLMUŞTUR.
TIR-EPD sisteminin Yunanistan Gümrük İdarelerinin bilgisayar sistemine tam olarak entegre olması sayesinde, TIR-EPD sistemi aracılığıyla, emniyet ve güvenlik verisinin kabulü ve işlenmesi sağlanacaktır. Elektronik Ön beyan uygulaması Yunanistan topraklarına giriş veya çıkış işlemi yapacak her taşıma operasyonunda zorunlu hale gelmiştir. TIR EPD sisteminin kullanılması nakliyeci firmalar için hem zaman hem de maddi kazanç sağlayacaktır.
3-KIRGISİZTAN’DA TIR-EPD YEŞİL PENCERE SİSTEMİ
TIR EPD Sisteminin Kırgızistan Cumhuriyeti’nde tam olarak yürürlüğe girmesini takiben Kazakistan sınırındaki Ak-Tilek gümrük idaresinde TIR-EPD Yeşil Pencere Uygulamasına da başlanılmıştır. Bu sistem aracılığıyla gümrüğe gönderilecek elektronik beyanların gümrüğün risk yönetimi süreçlerine olumlu etkisi olacak ve bu doğrultuda sürücüler için anılan gümrükteki işlem süreleri kısalacak ve zaman kazanımı sağlanacaktır.

 


 

 

» IRU TIR EPD Sistemine İran, Kırgızistan ve İtalya’nın katılımı

IRU TIR-EPD Sisteminin  İran ve Kırgızistan’da aktif hale gelmesine yönelik çalışmalar başarıyla tamamlanmış ve 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren kullanılır hale gelmiştir. Ayrıca, sistem İtalya’da da aktif olarak kullanılabilmektedir. Ülke bazında ayrıntılı bilgiler aşağıda belirtilmektedir.

 

İRAN
IRU TIR EPD  sistemi, 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren  İran İslam Cumhuriyetine/ İran İslam Cumhuriyetinden yapılacak olan taşımalarda giriş ve hareket işlemlerinde, iki büyük gümrük ofisi olan Tahran ve Bazargan  Gümrük idarelerinde, uygulanmaya başlanmıştır.  

 

KIRGIZİSTAN
IRU TIR EPD  sistemi, Kırgızistan Cumhuriyeti’nin gümrük sistemi ile başarılı bir şekilde entegre edilmiş ve bu kapsamda 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren Kırgıızistan’a/Kıgızistan’dan yapılacak olan taşımalarda giriş ve hareket işlemlerinde kullanılmaya başlanmıştır.    

 

İTALYA
IRU TIR EPD  sistemi, 1 Aralık 2014 tarihinde itibaren İtalya’ya/İtalya’dan yapılacak olan taşımalarda giriş ve hareket işlemlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, TIR işlemi için gönderilmesi gereken bilgi önceden başka bir tarafça (Alıcı veya alıcının komisyoncusu)  İtalyan Gümrük İdarelerine sunulduysa TIR Karne hamili tekrar TIR-EPD sistemi aracılığıyla veri göndermemelidir.

 

 

» AB ülkelerine EORI numarası kullanılarak yapılan TIR EPD veri girişlerinde yapılan değişiklik

Sayın İlgili

 

AB ülkelerine EORI numaraları kullanılarak yapılan TIR EPD  veri girişlerindeki değişiklik ile ilgili  bilgilendirmedir.

 

1 Aralık 2014 tarihinden itibaren eğer TIR-EPD sisteminde bir EORI numarası belirtilmişse, gümrük sistemi otomatik olarak  Avrupa Birliği EORI veritabanındaki bu EORI ile ilgili veriyi kullanacaktır. Örneğin, eğer Karne Hamili, Gönderici bilgilerini, Göndericinin EORI numarası dahil olarak belirtmişse, TIR-EPD verisinin gönderildiği AB ülkesinin gümrük sistemi, Gönderici detaylarını TIR-EPD'den değil, otomatik olarak EORI veritabanından alacaktır. Bu nedenle Karne Hamilleri aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

 1. Belirtilen (Karne Hamilinin, Göndericinin ve Alıcının) bütün EORI numaraları doğru olmak zorundadır. Karne Hamilleri, EORI numarası alanının yanındaki dürbün işaretine tıklayarak yönlendirilen resmi EORI doğrulama sayfasından EORI numarasının doğruluğu kontrol etmek zorundadır.
 2. Gönderici/Alıcıların "ödünç alınan" veya "geçici" EORI numaraları kesinlikle kullanılmamalıdır, Ayrıca, taşıma evraklarında belirtilen Gönderici/Alıcı detayları EORI veritabanında bulunan bilgilerle eşleşmelidir/aynı olmalıdır. Karne Hamillerinin bu bilgileri Gönderici ve Alıcılar ile teyid etmeleri tavsiye edilmektedir.
 3. Karne Hamilinin EORI numarası ile ilişkili bilgileri taşıma evraklarındaki bilgiler ile uyumlu olmalıdır. Eğer bir uyuşmazlık olursa, Karne Hamili EORI numarasının verildiği gümrük makamlarına başvurmalıdır, ve bilgilerin güncellenmesini talep etmelidir.

 

Önemle duyurulur

 

» AFGANİSTAN TIR İŞLEMLERİNE BAŞLIYOR

 

Afganistan İslam Cumhuriyeti yetkili makamlarınca TIR Karnesi dağıtım ve kefil kuruluş olma yetkisi, 04.09.2013 tarihinden itibaren başlamak üzere, daha önce Birliğimizi ziyaret ederek TIR sistemi ile ilgili uygulamalı  eğitim almış olan, Afganistan Ticaret ve Sanayi Odası’na – Afganistan Chamber of Commerce and Industries (ACCI/55) verilmiş ve bu tarih itibari ile Afganistan’da TIR Karnesi iş ve işlemleri uygulamaya konulmuştur.

Afganistan’ın TIR sistemine girişiyle birlikte hem Afganistan’a hem de Afganistan üzerinden yapılacak transit taşımalarda ihracatçı ve uluslararası nakliyecilerimize büyük kolaylıklar sağlanacağı öngörülmektedir. Afganistan’da TIR işlemi yapmaya yetkili gümrük idarelerinin listesine ve ACCI’nin iletişim bilgileri aşağıda verilmektedir:

Kefil Kuruluş Adı: Afganistan Chamber of Commerce and Industries (ACCI/055)   
Adresi: Chaman-e-Huzuri Next to Kabul Nendari, KABUL, AFGANISTAN
Telefon: + 93 776 85 68 24
Faks     : + 93 700 65 99 70
Eposta : tir.carnet@acci.org.af ; qadir.bahman@acci.org.af
İnternet sitesi: http://www.acci.org.af/
Başkan: Bay Mohammad Qurban Haqjo
TIR Birim Başkanı: Bay Abdul Qadir Bahman

Afganistan bölgesinde TIR işlemlerinin yürütülebileceği gümrük idarelerinin listesi:

 

Gümrük
Kohsan
Çalışma Saatleri
Gümrük Tipi
Bölge/Ülke
Gümrük Kodu
AIslam qaladı
Distract Herat Afghanistan
Cumartesi – Perşembe 08:00 – 16:00
Sınır
Dogharon - İran
AF411
Herat
Herat Province
Cumartesi – Perşembe 08:00 – 16:00
Dahili
 
 
AF413
Kabul
Jalal abad road Kabul Afganistan
Cumartesi – Perşembe 08:00 – 16:00
Dahili
 
AF311
Sher Khan
Imam sahib Distract Kunduz province Afganistan
Cumartesi – Perşembe 08:00 – 16:00
Sınır
Panj payan – Tacikistan
AF331
Kunduz
Eamam sahib Distract Kunduz province  Afganistan
Cumartesi – Perşembe 08:00 – 16:00
Dahili
 
AF332
Hairatan
Hairatan city Bulkh province Afganistan
Cumartesi – Perşembe 08:00 – 16:00
Sınır
Termez - Özbekistan
AF152
Balkh
Hairatan city bulkh province Afganistan
Cumartesi – Perşembe 08:00 – 16:00
Dahili
 
AF151
Torkham
Nangarhar Province
Cumartesi – Perşembe 08:00 – 16:00
Sınır
Torkham – Pakistan
AF381
Aqina
Andkhoz District, Faryab Province
Cumartesi – Perşembe 08:00 – 16:00
Sınır
Imam Nazar - Türkmenistan
AF211

 

 

 

» TIR KARNESİ TEMİNAT LİMİTİ 60.000 €’YA ÇIKARILMIŞTIR

Ülkemiz gümrük sahasında işlem gören TIR Karnelerinin azami teminat limiti, TIR Sözleşmesi’nin 8.3 maddesi 0.8.3 no.lu açıklama notunda düzenlenen tavsiye uyarınca 50.000,- Amerikan Doları olarak uygulanmakta olan teminat limiti, 01 Temmuz 2013 itibariyle 60.000,- Avro’ya çıkmıştır. Söz konusu artış, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca TIR Sisteminin güvenli ve etkin işleyişini sağlayan Gerçek Zamanlı SafeTIR ve IRU Elektronik Ön Beyan (TIR-EPD) sistemlerinin hayata geçirilmesiyle,  IRU Başkanlık Divanı ve TIR Sisteminin sigortacılarının uygun bulmaları sonucunda kararlaştırılmıştır.

Yeni teminat limitinin yürürlüğe girmesiyle, ülkemiz nakliyecilerinin gerçekleştirdiği taşımalarda yabancı gümrük idarelerinin yanlış yorumlamalarından kaynaklanan ve TIR Karnesi teminat limitinin 50.000,-Amerikan Doları olması gerekçesiyle uygulanan ilave tedbirlerin (refakat, ilave teminat talebi vb. ) önüne geçilmesinde fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

 

» TIR EPD YENİ VERSİYONU VE İHRACAT TAŞIMALARINDA TIR EPD UYGULAMASI

TIR EPD uygulamasının yeni versiyonu 15 Nisan 2013 tarihi itibariyle kullanılabilir hale gelmiş olup, https://tirepd.iru.org/login adresinden yeni arayüze ulaşılabilmektedir. Eski sistemde kullanılan kullanıcı adı ve şifreleri yeni arayüzde de kullanılabilmektedir.

Bilindiği üzere, 2 Nisan 2012 tarihi itibariyle TIR karnesi kapsamında taşınmakta olan ve Türkiye’ye ithal etmek amacıyla getirilen eşyaları ile Türkiye üzerinden transit geçecek eşyalar için Türk Gümrüklerine elektronik ön bildirim yapılması imkânı sağlanmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, 5 Haziran 2013 tarihi itibariyle TIR EPD Sisteminin ihracat taşımalarını da kapsayacak şekilde çalışabilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. TIR EPD Sistemi kullanılarak gerçekleştirilecek ön beyanlar sayesinde taşıma işlemine ilişkin bilgiler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı elektronik sistemine önceden ulaşmış olacağından, işlemler sırasında manuel veri girişi yapılması yerine bu bilgilerin çağırılması için TIR karnesi numarasının sisteme girilmesi yeterli olacaktır. Bu sayede TIR EPD sistemini kullanacak nakliyecilerin giriş gümrük idarelerindeki işlem süreleri kısalacağından söz konusu uygulamanın kullanılması teşvik edilmektedir.

 

» ADR SRC5 EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMINA KATILACAKLARIN LİSTESİ

Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında, UDH Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü koordinasyonu, denetim ve gözetiminde, TOBB organizasyonunda gerçekleştirilecek SRC 5 eğitimini verecek eğiticileri yetiştirmek amacıyla, 11-30 Mart 2013 tarihlerinde Ankara’da (İlci Residence Oteli, G.M.K Bulvarı No:135 Maltepe / ANKARA), yapılacak Eğiticilerin Eğitimi programına başvurusu kabul edilen katılımcı listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Söz konusu eğitim programı listesinde yer alan adaylar eğitim ücretini en geç 6 Mart 2013 tarihi akşamına kadar Türkiye İş Bankası TOBB Şubesi TR58 0006 4000 0014 3750 0015 52 no.lu TOBBUND Lojistik Yatırım AŞ’ye ait IBAN numarasına isim ve soy isim belirterek yatırması gerekmektedir. Ücretini yatırmayan adaylar eğitim programına kabul edilmeyecektir. Bunların yerine eğitime yedek listede bulunan adaylar sırayla kabul edilecektir.

NOT: Başvuruda bulunup da bu eğitim programına giremeyenlere Nisan-Mayıs ayları içerisinde yapılacak bir sonraki eğitim programlarında öncelik verilecektir.

»Eğitim Seminerleri

Gümrük Müsteşarlığı ve Birliğimiz tarafından Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ve TIR firmalarının TIR sistemi hakkında bilgilendirilmesi ve TIR sisteminin işleyişinde rol alan tüm tarafların işbirliğinin artırılması amacıyla 20 Haziran 2011 Ankara, 22 Haziran 2011 İstanbul ve 24 Haziran 2011 Antakya’da eğitim seminerleri gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu seminerlerde gerçekleştirilen sunumlar aşağıda yer almaktadır.

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI SUNUMLARI

- TIR SISTEMI-ZEYNEP NIL CELIK
- TIR ISLEMLERI ACISINDAN YGMLERIN SORUMLULUKLARI-KORAY SOKULLU & SEMRA BEKTAS
- TIR KARNESI HAMILININ SORUMLULUGU- RUKEN MERMER
- TIR TEBLIGI-YAVUZ OZ

TOBB SUNUMLARI

- KEFIL KURULUS YONUYLE TIR SISTEMI
- IRU TIR EPD SISTEMI

IRU SUNUMLARI

- TAKIBATLARDA TIR KARNE HAMILININ SORUMLULUGU- IHSAN AFZELI
- GUNCEL TIR RISK YONETIMI BILGI ISLEM ARACLARI- JEAN ACRI
 

 

 »Rusya Geçiş Belgeleri

Bilindiği üzere, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin ilgili maddesinde “Rusya 3. ülke geçiş belgeleri, ülkemiz üzerinden transit geçilerek Rusya’ya üçüncü ülke taşıması yapacak taşımacılara tahsis edilir” hükmü yer almaktadır. Ancak Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden alınan 07.07.2010 tarihli yazıda Rusya 3. ülke geçiş belgelerinden 400 adedinin Rusya’dan 3. ülkelere/3.ülkelerden Rusya’ya taşıma yapacak taşımacılara tahsis edilebileceği bildirildiğinden söz konusu belgelerin çıkış yapan araçlara tahsisine başlanmıştır.

»Lojistik Sektöründe Otomatik Tanımlama ve Veri Değişimi Standartları" konulu Seminer

Birliğimiz Global Standartlar Merkezi (GS 1 Türkiye) ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenler Derneği (UTİKAD) işbirliği ve merkezi Brüksel'de bulunan GS1 Global Ofis yönetici ve uzmanlarının katılımlarıyla 29 Haziran Salı Günü TOBB İstanbul Hizmet Binası'nda "Lojistik Sektöründe Otomatik Tanımlama ve Veri Değişimi Standartları" konulu bir seminer gerçekleştirilecektir.

Söz konusu seminere firmanızın bir temsilcisinin katılımını ve katılımcı sayısı sınırlı olacağından, katılımınızın en geç 23 Haziran 2010 tarihi mesai bitimine kadar ekli katılım formu doldurularak ilgi yazımızda belirtilen faks numarasına veya e-posta adresine gönderilerek teyit edilmesini rica ederiz.

Seminer programı / ayrıntıları ve katılım formu.

»EORI numaralarının Onaylanması

AB mevzuatı gereği, 1 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe giren EORI no.su uygulaması kapsamında karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla, AB komisyonu ve üye ülkeler tarafından Gümrük Beyanlarında belirtilen EORI no.sunun onaylanması ile ilgili bir esneklik süreci tanınmasına karar verilmiş idi.

AB Komisyonu tarafından yapılan 25 Mayıs 2010 tarihli açıklamada, 1 Temmuz 2010 tarihinde söz konusu esneklik süresinin sona ereceği ve EORI no.larının AB üye ülke gümrükleri tarafından EORI veritabanındaki bilgilere istinaden, otomatik olarak onaylanacağı bildirilmiştir. Buna göre;

1)      AB’ye/AB’den veya AB toprakları transit geçilerek yapılan herhangi bir taşıma için bir AB üye ülkesinden EORI no.su alınması zorunludur. EORI no.su alınması ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilmektedir.


2)      Mevcut EORI no.sunun geçerlilik durumu, EORI veritabanının yer aldığı http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/eorinumval_en.htm adresinden takip edilebilmektedir.


3)      Her firmanın sahip olduğu EORI no.sunun, IRU TIR EPD sistemi kullanılarak yapılan elektronik ön beyanlar dahil olmak üzere, tüm Elektronik Gümrük Beyannamelerine doğru ve eksiksiz bir şekilde yazılması gerekmektedir.

TIR EPD ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.iru.org/tirepd adresinden ulaşılabilir.

»Kazakistan Geçiş Belgeleri

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 15. Maddesi uyarınca, Kazakistan geçiş belgeleri üçer aylık dönemler halinde kullanıma açılmaktadır. 2010 yılında Kazakistan’dan temin edilen tektip ve 3. ülke geçiş belgelerinin ilk 6 aylık dönemine ait geçiş belgelerinin tamamı dağıtılmış olup, bu belgeler üçüncü 3 aylık dönem olan 1 Temmuz 2010 tarihinde yeniden genel kullanıma açılacaktır.

Bu arada, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınan 24.05.2010 tarihli yazıda, 01.10.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasında yüklenen Kazak plakalı taşıtlar için temin edilen 480 adet belgeden 240 adedinin bu araçları yükleyerek ödül belgesi hak eden firmaların kullanımına, 240 adedinin ise genel kullanıma açılması gerektiği bildirilmektedir.

Dolayısıyla, 240 adet tektip geçiş belgesi genel kullanıma açılmış olup, bu belgelerin tükenmesi durumunda – Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınan bilgilerde bir değişiklik olmadığı takdirde- 1 Temmuz 2010 tarihine kadar genel kullanımda Kazakistan geçiş belgesi olmayacaktır.

»Sayısal Takograf Uygulaması ve Tolerans Periyodu

Ülkemizin de taraf olduğu, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) hükümleri çerçevesinde, 3,5 tondan ağır yük taşıyan ve 9 yolcudan fazla (sürücü dahil) yolcu taşıyan ticari araçlarda kullanılmak üzere; Sayısal Takograf uygulaması 16 Haziran 2010 tarihi itibariyle zorunlu hale gelecektir.

Söz konusu uygulama ile ilgili olarak; Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu nezdinde yürütülen Karayolu Çalışma Grubu’nun, 22-23 Nisan 2010 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilen toplantısında anlaşmaya taraf ülkelerin sorunsuz bir şekilde uygulamaya geçmelerine imkan tanımak amacıyla, 31 Aralık 2010 tarihine kadar bir “tolerans periyodu”nun uygulanmasına karar verilmiştir.

Tolerans periyodu süresince, 16 Haziran 2010 tarihi itibariyle yurt dışına taşımacılık için kullanılacak araçta sayısal takograf var ise;

• AETR’ye taraf ülkelere yapılacak taşımalarda aracın yurtdışına çıkış yaptığı ilk ülkede ve rotası üzerindeki ilk yetkili serviste sayısal takografını kalibre ve aktive ettirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, bazı ülkelerin sayısal takograf kalibrasyonu yapmakla yetkili servislerinin listelerine http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/tachograph_en.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

• Söz konusu yetkili servise varılmadan önce yapılacak kontroller sırasında kontrol memurlarına gösterilmek üzere, ilgili servis ile yolculuğa çıkılmadan önce görüşüldüğü ve randevu alındığını gösterir e-posta çıktısı, faks ile alınmış bir teyid veya yazışmanın bir suretinin (birkaç kopya olması önerilir) sürücünün yanında bulundurması gerekmektedir.

• Sürücüler her gün, kalibre edilmiş takograflarından günlük yazıcı çıktısı alacak, sürücü bilgileri kısmını yazıyla dolduracaktır. Sürücüler yanlarında sürüş yapılan gün dahil olmak üzere geçmiş 28 güne ait çıktıları taşımak suretiyle, kurallara uyduklarını kanıtlamak zorundadırlar.

AETR Anlaşmasına Taraf Ülkeler

Arnavutluk, Andora, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Kazakistan, Litvanya, Lihtenştayn, Letonya, Lüksemburg, Malta, Moldova, Monako, Karadağ, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, San Marino, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Makedonya, Türkmenistan, Ukrayna, Kuzey İrlanda Büyük Britanya Birleşik Krallığı, Özbekistan


»Slovenya Geçiş Belgeleri

Taşımacı firmaların Birliğimize yaptığı müracaatlardan, geçerlilik tarihi 30.04.2010 tarihinde sona eren 2009 yılına ait Slovenya geçiş belgelerinin kullanılması durumunda Sloven makamlarınca 3.000 € civarında ceza tahakkuk ettirildiği belirlenmiştir.

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi uyarınca iade edilmesi zorunlu geçiş belgeleri arasında bulunan 2009 yılına ait Slovenya belgelerinin, -kullanılmamış olsalar bile- araçların çıkışları sırasında dağıtım bürolarına ibraz edilerek 2010 yılı Slovenya geçiş belgeleri ile değiştirilmeleri gerekmektedir.


»Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

25/2/2004 tarihinde ilk defa yetki belgesi kapsamına alınan faaliyetler için yetki belgesi almak üzere 25/2/2006 tarihine kadar başvuran ve bu başvuruya istinaden kendilerine yetki belgesi düzenlenenlerden; K türü yetki belgesi sahibi tüzel kişilerin Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde belirtilen hususlara ilişkin noksanlıklarını tamamlama süresi yetki belgelerini ilk yenileme tarihine kadar uzatılmıştır. Diğer taraftan ticari amaçla; kamyonetlerle yapılan iliçi veya şehiriçi eşya taşımaları ile ticari amaçla olmamak ve sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla; kamyonetlerle yapılan eşya taşımaları için gereken yetki belgelerine uygulanan indirimli ücretler 31.12.2010 tarihine kadar %93 oranında indirimli olarak uygulanacaktır. Resmi Gazete için tıklayınız.>>>


»IRU TRANSPARK UYGULAMASI

Uluslararası karayolu taşımacılığının kolaylaştırılması kapsamında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından kendi internet siteleri üzerinde çalışan ücretsiz bir yazılım programı hizmete sunulmuştur.

Söz konusu yazılım ile iki taşıma noktası arasında güzergah belirlenerek;

 • Belirlenen güzergah üzerindeki sınırlardaki bekleme süreleri,
 • Yol boyu güvenli park alanları,
 • Yolculuk tarihleri süresi içinde güzergah üzerindeki yerlerin hava koşulları,
 • 40 ülkenin yakıt fiyatları öğrenilebilmektedir.

Sitede, ayrıca güvenlik talimatları, para birimi çeviricisi, yasal tavsiye ve önlemler de yer almaktadır.

Karayolu güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında söz konusu programın uluslararası taşıma yapan firmalarımıza fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Söz konusu internet sitesi, İngilizce ve Fransızca olarak hizmet vermekte olup,  mobil aygıtlar ile de siteye erişim sağlanmaktadır.

Söz konusu yazılıma IRU’nun internet adresi üzerinden veya direkt olarak http://www.iru.org/index/transpark-app adresinden ulaşılmaktadır.


» IRU tarafından hazırlanan Ekonomik Krizin Kara Taşımacılığı Sektörüne Etkileri konulu anketine buradan ulaşabilirsiz.


» Geçiş Belgeleri Ücretleri

Ulaştırma Bakanlığı ile Birliğimiz arasında 08.09.1992 tarihinde imzalanan protokole istinaden, “İkili Karayolu Anlaşmaları” çerçevesinde temin edilen çeşitli ülkelere ait geçiş belgelerinin dağıtımı, Birliğimizce yetkilendirilen Odalar vasıtasıyla ve Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları hükümlerine uygun olarak yapılmaktadır.

1 Eylül 2009 tarihinden itibaren geçiş belgesi dağıtım büroları aralarındaki fiyat farklılıkları ortadan kaldırılarak, tüm Türkiye’de geçiş belgesi fiyatları tek girişli geçiş belgeleri için 5,- TL, çok girişli geçiş belgeleri için 23,50 TL olarak uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.


» Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinde değişiklik yapılmıştır

- Bakanlık yazısı.
- Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi.


» Avrupa Birliği EORI Numarası (Yetkili Yükümlü) Uygulaması

“1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren, Avrupa Birliği üye ülkelerinin herhangi birinde Gümrük beyan işlemi gerçekleştirecek tüm nakliyecilerin (İthalatçı ve İhracatçılar dahil) EORI (Yetkili Yükümlü) veritabanına kayıt yaptırması zorunlu hale gelecektir.

AB’ye üye ülkeler dışında mukim TIR karne hamillerine, Topluluk topraklarına gerçekleştirecekleri işlemlerde ( ör: Topluluk topraklarında Çıkış/Giriş/ Transit gümrük beyannamesi sunmak) ilk işlem yaptıkları ülkedeki gümrük makamı veya yetkilendirilmiş bir makam tarafından, AB’nin ilgili veri tabanına kayıt olma yükümlülüğü getirilmektedir.

Bu çerçevede, 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren AB’de TIR elektronik ön beyan işlemi dahil tüm işlemler için gerekli olacak EORI numarası ilk işlem yapılacak ülkeden alınacaktır.

Uygulama için öncelikli olarak;

- Kayıt yaptırılacak ülkenin yetkili idaresinden talep edilecek bir başvuru formu (Başvuru formunda, firmanın halihazırda bir TIR Karne hamili olduğunu beyan etmesi ve TIR Karnesi üzerine tatbik edilen Karne hamili kimlik numarasını bildirmesi),

- Karne hamilinin kayıtlı olduğu ülkeden alınacak ticaret sicil kayıt belgesinin orijinali veya en geç 6 ay önce düzenlenmiş ve sorumlu makamlarca tasdik edilmiş bir sureti,

gerekli olacaktır.

EORI numarası temin edilirken uygulanacak işlemler ve talep edilecek belgeler AB’ne üye 27 ülkede farklılık arz edebilecektir.

AB üyesi ülkelerde EORI numarası vermekle yetkili idarelerin iletişim bilgilerine buradan ulaşılabilmektedir.

Resmi internet sitesi aracılığıyla elektronik ortamda eğitim modülünün firmaların bilgisayarlarına yüklenebilmesi, talep edilen bilgilerin girilmesinden sonra mümkün olacaktır.”

EORI Numarasını Bulgaristan Gümrüklerinden Temin Etmek İçin Gereken Belgeler

 
 • EORI Numarası Başvuru Formu, (Bulgarca doldurulması gerekmektedir. Formun Türkçe tercümesi burada.)
 • Karne hamilinin kayıtlı olduğu ülkeden alınacak ticaret sicil kayıt belgesinin orijinali veya en geç 6 ay önce düzenlenmiş ve sorumlu makamlarca tasdik edilmiş bir sureti,
 • En geç 6 ay önce düzenlenmiş Vergi Dairesinden alınacak Faaliyet belgesi, (Orijinal veya noter tasdikli olması gerekmektedir)
 • Firma imza sirkülerinin sureti, ( Orijinal veya noter tasdikli olması gerekmektedir)
 • Firma tarafından vekâlet verilen kişinin noter onaylı vekâletnamesi.
  * Başvuru formu hariç diğer tüm belgeler Bulgarca’ya tercüme edilip; Valilik, Kaymakamlık veya Bulgaristan Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir.

EORI Numarasını İtalya Gümrüklerinden Temin Etmek İçin Gereken Belgeler

 • EORI Numarası Başvuru Formu (İtalyanca veya İngilizce doldurulması gerekmektedir)
 • Karne hamilinin kayıtlı olduğu ülkeden alınacak ticaret sicil kayıt belgesinin orijinali veya en geç 6 ay önce düzenlenmiş ve sorumlu makamlarca tasdik edilmiş bir sureti,
 • Başvuru sahibinin Pasaport aslı veya geçerli bir Kimlik belgesi,
 • Firma tarafından vekâlet verilen kişinin noter onaylı vekâletnamesi.
  • Vekâletname yerine yetki mektubu sunulacak ise, mektubun aslı ile beraber yetki verilen kişinin şahsen başvurması gerekmektedir.
  İtalya uygulamasına dair açıklamayı buradan temin edebilirsiniz.

EORI Numarasını Yunanistan Gümrüklerinden Temin Etmek İçin Gereken Belgeler

 • EORI Numarası Başvuru Formu, (Yunanca veya İngilizce doldurulması gerekmektedir)
 • Karne hamilinin kayıtlı olduğu ülkeden alınacak ticaret sicil kayıt belgesinin orijinali veya en geç 6 ay önce düzenlenmiş ve sorumlu makamlarca tasdik edilmiş bir sureti, (Yunanca Tercüme edilmelidir)
 • Firma tarafından vekâlet verilen kişinin noter onaylı vekâletnamesi.

  Avrupa Komisyonu tarafından 14 Mayıs 2009 tarihinde yayımlanan Ekonomik Operatörler Tanımlama ve Kayıt Sistemi (EORI Sistemi) Uygulama Rehberi’nin Türkçe Tercümesine buradan ulaşabilirsiniz.

   

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA