Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Çerçevesinde K Yetki Belgeleri

YETKİLİ ODALAR ​
K1 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR​
(BELGE GÜNCELLENMEKTEDİR)
K2 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR​
(BELGE GÜNCELLENMEKTEDİR)
BELGE ALMANIN ŞARTLARI
(BELGE GÜNCELLENMEKTEDİR)
MEVZUAT
İLETİŞİM​
 
 

TARİHÇE:

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu Kanun’a istinaden çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak firmalar için düzenlenen K türü yetki belgelerinin Birliğimizce belirlenecek Odalarımız aracılığıyla verilmesine ilişkin yetki devri gerçekleşmiştir. Verilen yetki devri çerçevesinde Ulaştırma Bakanlığı ile 21.09.2005 tarihinde yapılan protokole istinaden, 56 adet Ticaret/Ticaret ve Sanayi Odası yetkilendirilmiştir.

K YETKİ BELGESİ NEDİR?

Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

 Kl Yetki belgesi: Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya taşımacılığı yapacaklara,

     - K 1* Yetki Belgesi: Yüklü ağırlığı 3,5 tondan düşük araçlarla (kamyonet vb) il sınırları içersinde taşımacılık faaliyetlerinde bulunanlara,

     - K2 Yetki belgesi: Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

     - K2* Yetki Belgesi: Yüklü ağırlığı 3,5 tondan düşük araçlarla (kamyonet vb) kendi iştigal konusu ile ilgili taşımacılık faaliyetlerinden bulunanlara, 

     - K3 Yetki belgesi: Ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara,
verilir.

NASIL ALINIR?

K Türü Yetki Belgesi almakla yükümlü bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, bulundukları ilde belge düzenleme konusunda yetkilendirilen Odalarımıza başvurmaları gerekmektedir.

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA