TOBB Bilgi Edinme Başvurusu Formu (Tüzel Kişiler İçin)

BİLGİ  EDİNME  BAŞVURUSU  FORMU
(Tüzel Kişiler İçin)
 

Tüzel kişinin unvanı :
Tüzel kişinin adresi:
Yetkili kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası :
(Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur)
Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz ?
 Elektronik
Yazılı
Yetkili kişinin Elektronik posta adresi:
(Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur)

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.


İstenilen bilgi veya belgeler: