TOBB Bilgi Edinme Başvurusu Formu (Gerçek Kişiler İçin)

BİLGİ  EDİNME  BAŞVURUSU  FORMU
(Gerçek Kişiler İçin)
 

Başvuru sahibinin adı :
Başvuru sahibinin soyadı :
Oturma yeri veya iş adresi :
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No :
(Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur)
Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz ?
 Elektronik
Yazılı
Elektronik posta adresi:
(Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur)

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.


İstenilen bilgi veya belgeler: