TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Fikri mülkiyet hakları korunmadan yeni teknolojiye dayalı yatırımlar gerçekleştiremeyiz


29.09.2011 / AnkaraTürkiye’de fikri hak değerlerinin en üst seviyeye çıkarılması konulu konferansta konuşan TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı, Eurochambers Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu inovasyon ve verimlilik odaklı, rekabetçi bir ekonomiye geçişte fikri mülkiyet haklarının korunmasının şart olduğunu söyledi.​ ​

 

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi’nin, ICC BASCAP ve TEPAV işbirliğinde düzenlediği “Türkiye’de Fikri Hak Değerlerinin En Üst Seviyeye Çıkarılması Konferansı” TOBB Birlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Konferansa, Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Universal Music Kıdemli Başkan Yardımcısı David Benjamin ve ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Francis J. Ricciardone de katıldı.

TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı, Eurochambers Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konferansın açılışında yaptığı konuşmada fikri mülkiyet hakları korunmadan, yeni teknolojiye dayalı yatırımların, ar-ge faaliyetlerinin ve verimlilik artışının sağlanmasının mümkün olmadığına vurgu yaptı. Fikri mülkiyet korsanlığının çok sayıda tehlikeleri bulunduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Sahtecilik ve korsanlık, günümüz toplumunun dayanağı olan inovasyonu ve keşfetme kabiliyetini zedeler; hükümetleri vergi gelirinden yoksun bırakır” ifadesini kullandı.

-ICC’nin çalışmaları

ICC’nin, dünya ölçeğinde özel sektörün temsilcisi ve uluslararası iş dünyasının sesi olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu 130’dan fazla ülkeden üyesi bulunan ICC’nin, Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, G8/G20’ler gibi pek çok uluslararası kuruluş nezdinde üyelerini temsil ederek politikalar ve kurallar belirlediğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de 1934 yılından bu yana Milletlerarası Ticaret Odası’nın en aktif Milli Komitelerinden birisi olarak görev yapan Türkiye Milli Komitesi’nin, TOBB’nin desteği ile Türk iş dünyasına, küçük büyük tüm şirketlere faydalı olmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünden söz etti.

ICC’nin, fikri hakların korunması amacıyla etkili ve sürdürülebilir bir sistem oluşturmak için çalışmalar yürüttüğünü dile getiren M. Rifat Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Neredeyse tüm tüketici ürünlerine sıçrayan ve hızla büyüyen yasadışı bir faaliyet olan sahtecilik ve korsanlıkla mücadele konusunda, Fikri Haklar Komisyon faaliyetlerinin yanı sıra, Sahtecilik ve Korsanlığın Durdurulması İçin İş Dünyası Eylemi platformlarında, küresel iş dünyasını bir araya getirmektedir.”

-TOBB camiasının tamamına yakını fikri mülkiyet konusuyla ilgili

Tüm sektörlerden yerli ve yabancı 1,4 milyon işletmeyi temsil eden TOBB camiasının tamamına yakınının, fikri mülkiyet haklarıyla, birçoğu da, telif haklarıyla alakalı olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, “1980’li yıllarda Birliğimizin öncülüğünde başlatılan çalışmalar sonucunda, Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde kurulan bir Özel İhtisas Komisyonu, Türk Patent Enstitüsü’nün kuruluş kanunu ile patent kanunu tasarılarını hazırlamış ve bu çalışmalar sonucunda oluşturulan yasal düzenlemelerle, patent ve marka vekilliği için yasal alt yapı oluşturulmuştur.  Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi 2008 yılında TOBB bünyesinde faaliyete başlamıştır. O tarihten bu yana, özel sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yürütmüş ve sorunlarına çözüm aramıştır” dedi.

-TOBB fikri mülkiyet haklarının geliştirilmesi için, hak sahiplerinin yanında

Sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve rekabetçi bir ortamın sağlanması için mevcut yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu,TOBB’un gerek yatırımların önündeki engellerin kaldırılması, gerekse AB uyum yasalarının hazırlanması sürecinde, fikri mülkiyet haklarının geliştirilmesi için, her zaman, hak sahiplerinin yanında olduğunu vurguladı.
Çıkarılan yasaları desteklediklerini bildiren Hisarcıklıoğlu, “Türkiye patent ve marka vekilleri meclisimiz eliyle yasa çalışmalarını çok yakından izlemekte ve katılım sağlamaktayız. Korsanlık ve taklit ürünlerle mücadelede, Birliğimiz ve odalarımız, her zaman önemli bir rol almış, kamuoyunun bilinçlendirilmesine katkı sağlamıştır.” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “

“Bu bağlamda; Sekretaryasını Türk patent enstitüsünün yürüttüğü “fikri ve sınai mülkiyet hakları koordinasyon kurulu”nda temsil ediliyoruz.

Türk patent enstitüsüyle ve Ankara üniversitesi bünyesindeki “fikri ve sınai haklar araştırma ve uygulama merkezi” ile fikri ve sınai haklar konusunda bilincin artırılması, ilgili kesimlerin bilgilendirilmesine yönelik ortak faaliyetler yürütmekteyiz. Örneğin odalarımız bünyesinde bu konularda üyeleri bilgilendirmek amaçlı dokümantasyon merkezleri kurulmuştur.

Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, fikri ve sınai haklar çalışma grubunda da patent hakları ve korsanla mücadele konulu çalışmalar aktif biçimde yürütülmektedir. Ayrıca, Avrupa birliği eşleştirme projesi çerçevesinde 2010 yılında başlatılan “sınai mülkiyet haklarının yürütülmesi ve uygulamasının güçlendirilmesi için Türkiye’nin desteklenmesi” konulu, sınai haklar alanında eğitim ve bilinçlendirme projesine de birliğimizce iştirak edilmiş, bu kapsamda marka ve patent vekillerinin eğitimleri sağlanmıştır.

Diğer taraftan, özgün kültür ve sanat eserlerinin geliştirilmesi ve korunması ve her türlü sanatsal ve kültürel etkinlikler konusunda, gerek Birliğimiz, gerekse de odalarımız, destek vermektedir. Fikri mülkiyetin korunması, araştırma ve inovasyonun, uluslararası ticaret ve yatırımların ve güçlü bir ekonomik büyümenin teşvik edilmesinde kritik bir unsurdur. Bu bağlamda, sahtecilik ve korsanlığın ekonomik ve sosyal refaha yönelik oluşturduğu tehdidin önemi ve ölçeği biz iş adamlarının ve hükümetin ilgisini hak etmektedir.”


-Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ise konuşmasında etkili bir fikri ve sınai mülkiyet politikasının sürdürülmesi konusunda kararlı olduklarını bildirdi.
Yazıcı, fikri ve sınai mülkiyetin, ülkedeki ekonomik gelişmeyle beraber demokrasi ve hukuk sistemindeki ilerlemeye paralel bir seyir izlediğini belirtti.
Bu hakları, ''Geleceğe atılan tohumlar'' olarak nitelendiren Yazıcı, bunların, ekonominin en büyük sermayesi ve aynı zamanda teknolojik ve kültürel gelişmenin önemli bir aracı olduğunu ifade etti.
Günümüzde fiziki üretimin, fikri üretime dayandığını vurgulayan Yazıcı, bu nedenle yatırımcı ve toplumun çıkarları arasında bir denge sağlamak için fikri ve sınai mülkiyet haklarına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Küreselleşen dünyada gelişen teknolojiyle birlikte taklit ürünlerin ortaya çıkması ile taklit mal piyasasının her geçen gün daha da büyümesinin, gerçek hak sahiplerinin menfaatlerinin hukuki koruma altına alınmasını zorunlu kıldığını dile getiren Yazıcı, bu zorunluluğun aynı zamanda gelişmişliğin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının, ortak yaptırımlar ve hukuk uygulamalarının tüm ülkelerde paralel biçimde uygulanmasıyla korunabilecek haklar olduğunu vurgulayan Yazıcı, bu bakış açısıyla Türkiye'de de Avrupa Birliğine (AB) katılım süreciyle birlikte, bu hakların korunması adına büyük adımlar atıldığını anımsattı.

Bakan Yazıcı, yasal düzenlemelerle Türkiye'nin bu konuya ilişkin gümrük mevzuatının da büyük ölçüde AB Gümrük Mevzuatına uyumlu hale getirildiğinin altını çizdi.
Bu alanda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen faaliyetlere örnek de gösteren Yazıcı, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Mekanizması çerçevesinde AB Komisyonuna, Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasında Türk Gümrük İdaresinin Etkinliğinin Artırılması konulu bir proje sunulduğunu, bu projenin de 2012 yılında başlamasının ön görüldüğünü ifade etti.

-Ar-Ge harcamalarının GSYİH'ya oranını yüzde 2'ye çıkaracağız''

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığının düzenli olarak gerçekleştirdiği muayene memurları eğitim programlarına fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin mevzuatın da eklendiğini belirten Yazıcı, bunlara ilaveten sahte ve taklitleri bulunan Türkiye'ye ait muhtelif coğrafi işaretler konusunda da muayene memurlarına bilgi verildiğini söyledi.

 

- ABD Türkiye Büyükelçisi Francis Ricciardone

ABD Türkiye Büyükelçisi Francis Ricciardone de Türkiye'nin dünya standartlarında mülkiyet haklarına sahip olması gerektiğini söyledi.

 Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi amaçladığını anımsatan Ricciardone, ''Bunu yaparken dünya çapında fikri mülkiyet hakları rejimi, Türkiye'nin ekonomik büyümesinde itici güç olacaktır. Fikri mülkiyet haklarının korunması yabancı doğrudan yatırımları da artıracaktır'' diye konuştu.

Ricciardone, Aralık ayında İstanbul'da girişimcilik zirvesinin düzenleneceğini, burada ABD'nin de üst düzeyde temsil edileceğini, fikri mülkiyet haklarının ise bu zirvenin ana temasını oluşturacağını kaydetti.

Türkiye'nin dinamik bir ekonomiye sahip olduğunu anlatan Ricciardone, şöyle konuştu:
''Bu coğrafyada, Osmanlı'dan modern Türkiye'ye kadar, tarihe geçen sayısız yaratıcı kişi oldu. Mevlana'dan Mimar Sinan'a, Yunus Emre'den Nazım Hikmet'e kadar saymakla bitmeyecek çok zengin bir entellektüel mirasa sahipsiniz. Tarihiniz, edebiyattan müziğe, tıptan, mimariye, düşünürlerden askeri dehalara pek çok dikkate değer isimlerle dolu. Türkiye'de yaratıcı sıkıntısı olmadığı açık. Atatürk'ün dediği gibi bütün ilerlemeler insan fikrinin eseridir. Fikri harekete geçirmek birinci işimiz olmalıdır. Bunu korumanın olmazsa olmazı da fikri mülkiyet haklarını garanti altına almaktır.''

- Universal Music Kıdemli Başkan Yardımcısı ve BASCAP İcra Komitesi Başkanı David Benjamin

Universal Music Kıdemli Başkan Yardımcısı ve BASCAP İcra Komitesi Başkanı David Benjamin de taklitçiliğin ve konsancılığın hemen hemen bütün sektörlerde ortaya çıktığını, bunun da insan sağlığına, vergi kaybına ve şirketlerin ARGE çalışmalarına büyük zararlar verdiğini anlattı.
Türkiye'nin sahte ve taklit ürünlerin menşei bakımından dünyada ilk 5 ülke arasında bulunduğunu ifade eden Benjamin, taklit ve korsancılığın Türkiye'deki toplam ekonomik değerinin yıllık 10 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

Her yıl değeri 3,5 milyar dolar ile 4,4 milyar dolar arasında olan taklit ürünün Türkiye'ye ithal edildiğini anlatan Benjamin, ''Taklit ve korsanın, devlete doğrudan 2,4 milyar dolar maliyeti oluyor. Bu ayrıca 135 bin kişinin iş kaybına ve 60 bin kişinin yeni bir iş bulamamasına neden oluyor'' dedi.
 Procter Gamble Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Karpat da korsancılığın ve taklitçiliğin yarattığı zararın tüm dünyada 750 milyor dolara ulaştığını söyledi.

Türkiye'de fikri ve mülkiyet haklarının korunmasıyla ilgili olarak son dönemde önemli yasal düzenlemelerin hayata geçirildiğini ancak bunların yine de yetersiz olduğunu anlatan Karpat, bu konuda daha ağır cezalar verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Konferans, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti.

 

 -Konferans öncesinde akşam yemeği

29 Eylül 2011 Perşembe günü düzenlenen ICC Türkiye Milli Komitesi’nin, ICC BASCAP ve TEPAV işbirliğinde düzenlediği “Türkiye’de Fikri Hak Değerlerinin En Üst Seviyeye Çıkarılması Konferansı öncesinde katılımcılar 28 Eylül 2011 Çarşamba akşamı TOBB Birlik Merkezi’ndeki akşam yemeğinde buluştu.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Yavuz yemekte yaptığı konuşmada fikri hakların ülkelerin doğru şekilde büyümesi için büyük önem arz ettiğini anlattı. Yavuz ICC’nin çalışmalarına vurgu yaparak konferansın büyük fayda sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

ICC BASCAP Direktörü Jeffrey P. Hardy de konuşmasında “Bizler iş dünyasının ortak sesiyiz diyerek Türkiye’de bulunmaktan mutluluk duyduklarını ve fikri mülkiyet konusunu anlatmaya büyük önem verdiklerini söyledi.

Universal Music Kıdemli Başkan Yardımcısı ve BASCAP İcra Komitesi Eş Başkanı David Benjamin ise, Türkiye’nin büyük bir ekonomiye sahip olduğunu ve gelecekte de ne kadar önemli bir oyuncu olacağını gösterdiğini bildirdi.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA