TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Dayanıklı tüketim sektöründeki güncel konular masaya yatırıldı


22.04.2019 / AnkaraTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi 2019 yılı Nisan ayı toplantısını, Meclis Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu Başkanlığında, Meclis Üyelerinin katılımlarıyla TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirdi. Toplantıda ilk olarak TÜRKBESD sektör verilerinin üretim, iç satış ve ihracat rakamları ve İMMİB sektörel ihracat verilerinin güncel hali paylaşıldı. TÜRKBESD verilerine göre, 6 büyük eşyada iç satış ve ihracatta 2018 verilerine kıyasla Mart ayında %6'lık azalma, üretimde ise %1'lik artış olduğu bilgisi paylaşıldı. ​

Toplantıda ayrıca Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECİD) tarafından elektronik cihazlarda iç satış adetleri ve ihracat rakamları hakkında bilgi verildi. Yıla iyi bir başlangıç yapılmasa da Mart ayında iyileşme görüldüğü belirtildi.

 

Sektörel verilerden sonra dayanıklı tüketim mallarında kimyasalların yönetimi ve buna bağlı olarak ihracatta tehdit ve fırsatlar masaya yatırıldı. Ürüne yönelik kimyasallara ait regülasyon sayısının tüm kategoriler içerisinde birinci sırada olduğu, 2019 yılında RoHS kapsamında 4 yeni kimyasalın, REACH kapsamında 31 yeni kimyasalın daha kısıtlanacağı paylaşıldı. RoHS direktifi, REACH tüzüğü, gıda ile temas eden malzemeler yönetmeliği hakkında genel bilgilendirme yapıldı ve son gelişmeler paylaşıldı.

Gündem maddesi kapsamında EXIMBANK finansman imkânlarına yönelik bilgilendirmenin ardından elektrikli makinalar sektörü tanımına yönelik sunum yapıldı. Uluslararası ürün sınıflandırmalarından bahsedildikten sonra NACE altında 27 no.lu bölümde olan beyaz eşya grubu incelendi.

 

Son olarak, Meclis bünyesinde oluşturulan Çevre Çalıma Komisyonu ve Fikri Haklar Çalışma Komisyonu faaliyetleri görüşüldü. Özellikle, 10 Aralık 2018 'de değişen Çevre Kanunu ile ilgili sektörümüzü ilgilendiren konularda bilgi paylaşıldı. Yeni oluşturulan Fikri Haklar Çalışma Komisyonunun ise fikri haklar alanında yaşanan sorunların sanayici gözüyle ele alınarak çözüm önerilerinin oluşturulması, fikri haklar mevzuatına ilişkin gerekli düzenlemelerin oluşturarak ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılması, fikri haklar alanına ilişkin iyi uygulamaların yaygınlaştırılarak sanayicinin rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA