TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Patent ve Marka Vekilleri Meclisi toplandı


15.12.2017 / AnkaraTOBB Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi, Meclis Başkanı Kaan Dericioğlu başkanlığında TEPAV’da özel sektör, ilgili sivil toplum kuruluşları ve derneklerin temsilcilerinin katılımlarıyla toplandı.​

Toplantının ana gündem maddeleri: “6769 Sayılı Kanunda ve Bağlı Yönetmeliklerinde Değiştirilmesi veya Geliştirilmesi Düşünülen Madde ve Fıkralar” ile “Vekillik Meslek Etiği Kurallarına Uygun Hareket Edilmesi Bilincinin Oluşturulması ve Disiplin Kurulu Üyesi Olan Meclise Üye Vekillerin Konuya İlişkin Görüşlerinin Alınması” oldu.

 

Toplantıda, çalışan buluşlarında yaşanan sıkıntının patent değerlemeden kaynaklandığı, işveren ve çalışan arasında hakkaniyeti gözeten bir değerlendirme metodu ortaya konulması gerektiği vurgulandı. Mevcut düzenlemede, işveren buluşu üründe kullanıyorsa ödemenin söz konusu olduğu, bu kapsamda patentlenebilir niteliği olmayan buluşlara da ödeme yapıldığı; çalışanın iş yerinden ayrılması ile birlikte dava açarak işvereni zor durumda bıraktığı ifade edildi.

 

Çalışma barışını bozan bu düzenlemelerin yarattığı sıkıntılar kamuyu temsil eden yetkililere aktarıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu ile vekillerin uygulamada karşılaştığı sıkıntıların da dile getirildiği toplantıda; Tebligat Kanunu’nun tam ve usulüne uygun uygulanmamasından kaynaklanan sorunlar dile getirildi.

 

-İçtihat bankası oluşturmalıdır

 

Türk Patent uygulamalarının şeffaflık ilkesi gereği internetten yayınlanmasının; itirazlara Kurumun verdiği kararların, Yargıtay’dan dönen dosyaların nihai sonuçlarının Türk Patent ve Marka Kurumu sayfasında ilan edilmesinin önemi üzerinde duruldu.

 

Disiplin Kurulu üyesi olan meclis üyelerinden “Vekillik Meslek Etiği Kurallarına Uygun Hareket Edilmesi Bilincinin Oluşturulması ve Uygulaması” hakkında detaylı bilgi alındı.

 

Disiplin Kurulu üyeleri, yansıyan dosyaların ortak özellikleri üzerinde durdular. Meslek kurallarının bilinmemesi, meslek kurallarının vekillere anlatılması ile bu sorunun zamanla aşılacağı ifade edildi. Disiplin Kurulu Kararlarının da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kurum sitesinde yayınlanmasının faydalı olacağı ifade edildi. Mesleki etik kurallar konusunda eğitim toplantılarının yapılmasına karar verildi.

 

11. Kalkınma Planı çalışmalarının başlatıldığı hatırlatıldı ve Fikri Haklar konusunda ön çalışmalar hakkında bilgi verildi. 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA