TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

İş Paylaşımına İlişkin Duyuru


06.01.2017 / Sigorta Acenteleri DuyurularıSayın Sigorta Acentesi, Hazine Müsteşarlığı tarafından Birliğimize intikal ettirilen 28.11.2016 tarihli ve 48183842-308.03/E.33310 sayılı yazıda; “aynı il sınırları içinde bulunan acente merkezleri arasında, mevzuatın öngördüğü şartlar çerçevesinde, iş paylaşımı mümkündür. ​

Diğer taraftan, 2016/27 sayılı Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulamasına ilişkin Genelgenin acenteler arası iş paylaşımına yönelik olması ve acente ile brokerin farklı dağıtım kanalları olması nedeniyle, acente ile broker arasında iş paylaşımında bulunulması mümkün değildir.” ifadesi yer almaktadır.

Bu kapsamda, farklı illerde yerleşik acentelerin kendi arasında, acente ile broker arasında, acente ile başka bir acentenin şubesi arasında ya da acente şubelerinin kendi arasında iş paylaşımında bulunulması mümkün değildir. Bu hususa, aykırı işlem yapan Sigorta Acenteleri hakkında ilgili mevzuatta öngörülen müeyyideler uygulanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA