TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

2020 Güneydoğu Avrupa Stratejisi bölgesel gelişmeye yardım edecek


13.11.2013 / KaradağKaradağ’da gerçekleştirilen Balkan Odaları Birliği’nin (Association of Balkan Chambers-ABC), 2013 yılı II. Genel Kurul Toplantısı’na katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘’Güneydoğu Avrupa Stratejisi 2020" belgesinin, bölgesel bir iyileşme ve gelişme stratejisi olacağına inandığını belirterek, özel sektörü temsil eden Odaların 2020 sürecinde daha aktif olarak rol almaları gerektiğinin altını çizdi.​

Hisarcıklıoğlu konuşmasında, EUROCHAMBERS seçimlerinde Karadağ’ın kendilerine vermiş olduğu destek ve oylardan dolayı teşekkür ederken Bölgesel İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Goran Svilanoviç’in yapmış olduğu sunum ve ‘’Güneydoğu Avrupa Stratejisi 2020" belgesine ilişkin değerlendirmede bulundu. 2020 Büyüme Stratejisi Hedefleri ile akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonominin olacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, ABC içerisinde bir kamu-özel diyalog mekanizması kurulmasını ve sorun ve beklentileri tartışmak için her yıl farklı bir ülkede olmak üzere İş Zirveleri düzenlenmesini önerdi.

 

Küresel ekonomi ve değişen küresel trendler üzerinde duran TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Balkan ülkeleri olarak bu süreci,  gelişmelerin farkında olarak politikalarımıza uyumlu hale getirirsek önümüzdeki dönemlerde kazançlılar arasında yer alabiliriz” diye konuştu. Küresel ekonomi perspektifinde dünyada önemli bir ekonomik güç olarak görülen G20 platformuna Türkiye olarak önem verdiklerine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, Balkan Odaları için de G20 kararlarının etkili olduğunu belirtti. TOBB Başkanı, Balkan bölgesine iş dünyasını getirmek için işbirliğini ve uygun mekanizmaları desteklemeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

 

-Diğer konuşmacılar

 

 

Karadağ Başbakan Yardımcısı Vujica Lazovic ise Avrupa Birliği 2020 Stratejisi kapsamında enformasyon teknolojisinin gelişmesi ile enformasyon toplumunun geliştirilmesi üzerinde durdu.

Bölgesel İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Goran Svilanoviç de konuşmasında Güneydoğu Avrupa 2020 Stratejisi’nin temel öncelikleri ve hedeflerini anlattı. Svilanoviç bu hedeflere ulaşmanın ortak gayretlerle mümkün olacağını bildirdi. Öncelikli hedefler olarak gıda işleme ve içecek sektörü ile turizmin belirlendiğini ifade eden Svilanoviç, Balkanlarda bölgesel araştırma kapasitesi oluşturulmasına karar verildiğini, diğer bir önemli konunun da rekabetin artırılması olduğunu söyledi.

 

Goran Svilanovic, bölgesel stratejinin başlıkları ve temel hedefleri üzerinde mutabık kalındığını belirtirken, bu hedeflerin eylem planları ile desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Svilanovic eğitimin strateji için önemine de dikkat çekti. “Bölgesel İşbirliği Konseyi (RCC)  Güneydoğu Avrupa 2020 stratejisinin uygulanmasını izleyecektir” dilen Svilanovic, burada asıl rolün özel sektörde olduğunu bildirdi.


Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA