Tebligat Kanununda yapılan değişiklik ile “Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilecek; Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.​

"/> TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Tebligat Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


19.01.2011 / Genel BilgilendirmeTebligat Kanununda yapılan değişiklik ile “Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilecek; Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.​

Anonim, limitet ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale gelmektedir.” Elektronik yolla tebligata ilişkin hüküm yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girecektir.

Tebligat yapılması usul ve esaslarına ilişkin pek çok temel değişikliği içeren  “Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ekte bilgilerinize sunulmuştur.​

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA